Arkiv for Scandis referater

Referat af ordinært, obligatorisk beboermøde i Scandis Boligerne 26/09-2011

26. september 2011

Referat af ordinært, obligatorisk beboermøde i Scandis Boligerne, afholdt mandag d. 26/09-2011, kl. 17 i Scandis festlokale.   Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetællere og referent. 3. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2012. 4. Indkomne forslag 5. Valg – Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen. – Valg af suppleanter. 6. Eventuelt.   […]

Scandis referater Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Scandis Boligerne 09/05-2011

10. maj 2011

Referat af bestyrelsesmøde i Scandis Boligerne, afholdt d. 09/05-2011, kl. 19 i stuens køkken.   Dagsorden:   Valg af referent – Theresa v. 010 Valg af ordstyrer – Heini v. 010   Orientering omkring antennestrategi og budget + vedtagelse af endelig plan Jakob skal snakke med Kurt først omkring det økonomiske, får vi tager nogen […]

Scandis referater Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Scandis Boligerne 28/03-2011

30. marts 2011

Referent: Stine Ordstyrer: Jacob Fastelavnsfest aflyst 2 fester om året – budget fra fælleskasse: ca. 3000 årligt Intet nyt fra økonomiudvalg og hjemmeside Der skal findes en ny kasserer inden sommer, da Stine flytter midlertidigt. Etagerepræsentant – Jacob indkalder til køkkenmøde på de aktuelle etager (2. og 3. som ikke er repræsenteret i bestyrelsen) Kvitteringer […]

Scandis referater Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Scandis Boligerne 22/02-2011

23. februar 2011

Dagsorden: 1. Valg af referent (Theresa) 2. Valg af ordstyrer (Lene) 3. Valg af ny formand: Enstemmigt vedtaget Jacob – v. 112 (e-mail: hrbak21@gmail.com) 4. Status fra udvalg: Festansvarlig: Jakob – 112 – Fastelavnsfest på bestyrelsen sidst i marts Projekt køkken: Lene – 107 og Kristian – 108. –  ingen på 2. sal, der har […]

Scandis referater Læs mere

Referat af Ekstraordinært beboermøde i Scandis Boligerne d. 20/12-2011

22. februar 2011

Valg af referent: Theresa, v. 010 Valg af ordfører: Ingen 1.       punkt er at udvide bestyrelsesantallet fra 7 til 9 a.       Enstemmigt vedtaget 2.       punkt er at stemme Nadia fra v. 412 og Jacob fra v. 112 ind i bestyrelsen a.       Enstemmigt vedtaget Nadia og Jacob er dermed medlemmer af bestyrelsen Intet under eventuelt

Scandis referater Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Scandis Boligerne 14/11-2010

16. november 2010

Valg af referent: Theresa – 010 Valg af ordstyrer: Heini – 010 Optagelse af nyt medlem (Nadja – 412 og Jacob – 112), skal gøres ved et ekstraordinært beboermøde. Der skal indkaldes til beboermøde, med 4 ugers varsel. Lene – 107, og Camilla – 015, laver seddel med indkaldelse og får det lagt i Scandis-beboernes […]

Scandis referater Læs mere

Referat af netudvalgsmøde 30/06

17. august 2010

Her følger referat af Netudvalgsmøde afholdt onsdag d. 30/06-2010, kl. 13:00 i lejlighed 551 i Hørbrækkerhuset. Til stede: Andreas – 551, Matias – 744, Lasse – 543, Michael – 102 Dagsorden: 1. Valg af referent. 2. Valg af ordstyrer. 3. Godkendelse af referat fra sidste møde. 4. Opfølgning fra sidste møde på: – Overflytning af […]

Hørbrækker referater, Hørhus referater, Netudvalg referater, Scandis referater Læs mere