Fælles faciliteter

Beboere på Hørbrækker: For at komme ind i kælder på Hørhus kræves en chip, som kan hentes hos Tina & Michael i 152.

Aktivitet Lokalitet Beskrivelse Nøgleperson Depositum
Beboerlokale Hørbrækker, kælder Kan lejes til studiegrupper, overnattende gæster (4 sengepladser) m.m. Se mere her Trine 552, Gunnlaugur & Laufey 255, Tina & Michael 152, Diego 455 500,-
Boldbane Grundtegning Nøgle kan ikke beholdes. Inspektør
Bordtennis Hørhus, kælder Ude foran caféen
Cafe Coma Hørhus, kælder Har generelt åbent torsdage, men se i kalenderen. Se her
Festlokale Scandis Se mere her ? ?
Festlokale (fest) Hørbrækker, kælder Kan lejes fredag og lørdag aften. Dog ikke i eksamensperioden. Se mere her Trine 552, Gunnlaugur & Laufey 255, Tina & Michael 152, Diego 455 1000,-
Festlokale (læsning) Hørbrækker, kælder Kan bruges til studielæsning på hverdage Line & Chris 155 ?
Motions- og styrketræningsrum Hørhus, kælder Hørbrækker: Line & Chris 155
Hørhus: Se her
Scandis: ?
200,-
Musikrum Hørhus, kælder Står et klaver Se her ?
Tennis Grundtegning Banen kan reserveres på tavlen ved nedgangen til Hørhus Kollegiet fra haven. Inspektør ?
Kameraer i vaskerummene Kameraerne kan ses her