Om Hørhus Kollegiet

Værelsebilleder

Kollegiet, lokalområdet og selvstyret

Kollegiet

Hørhus Kollegiet blev bygget færdigt i 1972, som resultat af en arkitektkonkurrence. Der er 192 værelse fordelt på 8 etager. Hovedindgangen til kollegiet ligger i kælderen, som ligeledes også rummer mange af kollegiets fællesfaciliteter. I kælderen findes desuden diverse opslag fra kollegiets styrende organer, medlemmerne af disse samt referater.

Lokalområdet

Kollegiet ligger på den nordlige del af Amager også kaldet Sundbyvester. I området er der yderst gode indkøbsmuligheder, da Danmarks længste indkøbsgade, Amagerbrogade, samt butikscentrene Amager Centret og Fields ligger få hundrede meter væk. Er du doven, da har vi et supermarked og et pizzeria som genbo. Er du studerende på Københavns Universitet Amager (KUA), IT-Universitetet (ITU) kan du nå på universitetet på 5 min. Studerer du andre steder i byen kan du med fordel benytte metroen, da stationerne Universitetet og Amagerbro ligger tæt herved.

Kollegiets placering på krak.dk

Selvstyret

Kollegium: Fra latin “collegium”. Forsamling af ligestillede i samarbejde om en opgave.

Kilde: Dansk Fremmedordbog.

Hørhuskollegiet er en selvejende institution, hvilket vil sige, at vi principielt selv bestemmer over vores bopæl. Med principielt menes der, at der jo naturligvis er mange love og regler, der skal overholdes når en sådan institution drives. Dette fordi vores kollegie er opført med en stor portion støtte fra det offentlige og fordi vi er en institution der er forbeholdt en begrænset gruppe mennesker – unge under uddannelse. Beslutninger kan i korte rids forklares på denne måde: Folketing og ministerier udstikker overordnede retningsliner for vores virke. På selve stedet (kollegiet) sidder en bestyrelse bestående af 6 personer fra forskellige organer i samfundet (to af de seks er valgt af beboerne på kollegiet). Denne bestyrelse står som ansvarlig for, at alt går rigtigt for sig – såvel økonomisk som at ingen beboers rettigheder krænkes. Bestyrelsen står til ansvar overfor kommunalbestyrelsen og gældende lov. Intern på kollegiet findes et beboerråd. Beboerrådet varetager meget mere end bestyrelsen den enkelte beboers interesser. Alle beboere kan lade sig vælge til beboerrådet og alle kan stille forslag til beboerrådets arbejdsopgaver. I det daglige råder beboerrådet over den pose penge, som hver beboer månedligt indbetaler til (KF-bidraget, som det står på Girokortet). Denne kasse er til for at forsøde kollegianernes dagligdag. Den giver tilskud til forskellige fælles fester, indkøber nye eller erstatter udslidte ting til de fælles faciliteter (billard, bordtennis, Cafe Coma, etc.). Synes man at der er mangler på kollegiet står det en frit for, at udbedre denne mangel ved, at oprette arbejdsgrupper/udvalg der tager sig af netop dette.