Referat af beboerrådets bestyrelsesmøde d.25 november 2008

Referat af beboerrådets bestyrelsesmøde d.25 november.

Tilstede: Andreas, Henriette, Stine, Simon, Rasmus, Arne, Maiken, Morten, Neumann og Liv.

  1. Ordstyrer og referent

Henholdsvis Andreas og Liv vælges.

  1. Referat og dagsorden godkendes
  2. Meddelelser

Arne har fået svar fra brandmyndighederne – brevet læses højt. Brandmyndighederne vil gerne deltage i et møde, men ønsker i højere grad at oplyse om reglerne frem for at diskutere dem.

Arne vil være primus motor for et møde mellem brandmyndigheder og beboere. Det foreslås, at der sættes en info-seddel op ved elevatoren og at man evt. indsamler spørgsmål på forhånd, eller at beboerne mødes lidt før mødestart. Mødet vil sandsynligvis blive afholdt om eftermiddagen. Arne skriver mail for at få datoforslag fra brandmyndighederne.

– UBS meddelelser ang. venteliste osv. 6.etage vil gerne klage over en beboer der ikke bor på sit værelse, hvilket gøres ved at klage til viceværten.

  1. Økonomi

Kører fint. Der er forslag ang. en kollegieavis (henvises til torsdag)

  1. Orientering

Andreas: Angående nyt nøglesystem har vi fået 2 tilbud. Nye nøgler medfører en huslejestigning på 1%, hvis vi vælger de elektroniske nøgler (tilbud på 6 døre sammen med Scandis). Forslaget kommer til afstemning torsdag på beboermødet.

– Gæld til køkkenkasser: Der er forslag om at det kan indføjes i lejekontrakten så beløbet vil kunne trækkes fra ens depositum. Det vil evt. koste mere i administrationsgebyr (afstemning torsdag).

  1. Referat af bestyrelsesmøde

Andreas og Neumann orienterer: Vandet er steget 19%, angiveligt fordi der bor flere en én på nogle værelser.

– Vi har orienteret bestyrelsen om vores kommunikation med brandmyndighederne og desuden om de mange tyverier som medfører et nyt nøglesystem.

– UBS har indhentet tilbud til nye cykelstativer, hvilket kommer op i et 6 cifret beløb.

– Ole flytter sandsynligvis lokale. Kurt Larsen og Ole vil diskutere nærmere (Iben snakker nærmere med Kurt omkring, at vi gerne vil deltage i en lokale-rundtur med Ole og Kurt.)

– Vi får et nummerskilt på ydermuren, da der har været forviklinger med pakkeleveringer osv.

– Miljøtiltag: angående gode spareforslag osv. skal disse være inden Januar.

  1. Caféen

Rengøringsspørgsmål – hvem skal gøre rent uden for cafeens lokaler – blandt andet toilettet? Rasmus og Arne påtager sig jobbet til 150 kr. pr. gang (1 gang om ugen) Morten får til opgave at tjekke om det er godt nok udført.

  1. Julefrokost i beboerrådet bliver d. 12/12 – deadline for tilmelding er onsdag d.10/12. Madhold: Henriette, Stine og Morten.
  2. Udvalg

Musik: Anlægget er i stykker. Simon undersøger, hvad der kan gøres, og hvorvidt klaveret stemmer.

Projektoren er tjekket, men der har været skruet på nogle knapper – den virker.

  1. Eventuelt

Playstationkøb udskydes til Januarudsalg.

– Der er blevet smadret en rude og skadet noget loft i weekenden, hvilket ifølge Ole ikke dækkes af forsikringen. Morten undersøger med folkene på etagen, hvad der kan gøres – finder evt. de skyldige, som så kan snakke med Ole.

Næste møde bliver d. 18/12

Glædelig jul osv…..smiley

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s