Beboerrådsmøde 24/2-2009

Tirsdag d. 24. februar 2009 kl. 19.30 i Café Coma

Deltagere: Majken, Aagaard, Neumann, Arne, Marie-Louise og Andreas

Afbud: Daniel, Simon, Liv.

 1. Valg af ordstyrer og referent

–   Andreas er valgt til ordstyrer.

–   Andreas er valgt til referent.

 1. Godkendelse af dagsorden og referat

Såvel dagsorden som referat er godkendt.

 1. Meddelelser

–      Aagaard er blevet formand for caféen.

–      Der kommer et skilt op under ”Hørhuskollegie”-skiltet.

–      Marie-Louise flytter inden for et halvt år, hvorfor vi på næste møde skal finde en ny kasserer.

–      Neumann flytter inden for et halvt år, hvorfor vi på næste møde skal finde en ny fremlejeformand og beboerrådsnæstformand.

–      Majken og Arne flytter inden for et år, hvorfor de ikke skal genvælges på beboermødet i april.

 1. Økonomi

–      Der er lavet årsregnskab, og det stemmer med 3 kr. margen. Der er et underskud på kr. 9.324,70, som er taget ud af egenkapitalen, der lyder på kr. 57.831,79 mod kr. 67.155,79. Hvis forsikringspengene for indbruddene kommer i tilbage i kassen, vil underskuddet være dækket.

–      På beboerrådets konto står der kr. 44.577,29, og der er kr. 4250,00 i kassen. Kr. 28.558,00 er øremærket etagekontiene.

 1. Orientering fra udvalgene
 • Musik

– Intet.

 • Motion

– Der er blevet malet i motionsrummet.

 • Caféen

–      Ingen indbrud.

–      Der er sat cylindere i døren i toilettet og billardrummet.

–      Opgave Aagaard: Sætte seddel op på billarddøren om lukket rum frem til beboermødet.

–      Opgave Ole: Sætte en hængelås på billarddøren.

 • Fremleje

– Kr. 22.000,00 i fremlejekassen.

 • Antenne

– Der overvejes en ny tv-kanal-afstemning.

 • Net

– Intet.

 • Projektor

– Intet.

 • Lokale

– Ole flytter op i Scandis inden for 14 dage.

 • Nye udvalg?
 1. Eventuelt

–      Der har været indbrud på 3. etage. Hold øjne og øre åbne og spørg, hvad fremmede mennesker laver på kollegiet.

–      Opgave Jakob: Spørge Ole om forsikringsaftaler.

–      Teis har overtaget Playstation’en, og der kommer en seddel op i beboerrådsburet.

–      Beboermødet: Lokaler, billardrumsregler, (chip-nøgler), punkter til bestyrelsesmødet, valg til beboerrådet.

 1. Næste møde

–      Tirsdag d. 24. marts kl. 19.00

–      Beboermøde kl. 20.00 derefter.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s