Referat af beboerrådsmøde d. 23.april 2009

Referat af beboerrådsmøde d. 23.april 2009

Tilstede: Andreas, Mathias, Jakob, Anette og Liv.

Christian og Marie-Louise deltager også selvom de ikke er i beboerrådet længere.

1)      Ordstyre: Andreas og referent: Liv

2)      Godkendt referat og dagsorden

3)      Meddelelser: Ole har fået nyt (flot) kontor. Havedøren har fået ny lås som beboerne ikke har nøglen til -Mathias undersøger dette.

4)      Økonomi: Marie-Louise oplyser at der var en fejl i de sidste bankoplysninger og vi har derfor mindre i kassen end vi troede: 1.364,50 kr., på kontoen står der 45.278,29 kr. mens der på etagekontoen er 24.000 kr. Posten som kassér overdrages til Jakob.

5)      Tour de cuisine: Det besluttes at holde en mindre fest for hele kollegiet d. 9 maj (nu flyttet til d.7. Maj – info følger). Da det er med for kort varsel at holde tour de cuisine. Denne rykkes til engang i efteråret evt. Matias og Liv er sat på sagen med festen d.7.maj.

6)      Ny fremlejeformand: Christian N. fortæller om arbejdsopgaverne. Indtil videre er posten ikke besat, men det arbejdes der på.

7)      Orientering fra udvalg:

Motionsrummet skal udvides- dette nedsætter Jakob et udvalg til.

Caféen: Aagaard er ikke tilstede, men der er café påskefrokost lørdag d. 9. Maj.

Antenne: Der er forslag om ubegrænsede kanaler i scandis, hvilket vil medføre begrænsede kanaler eller huslejestigning for os. Forslaget er ikke vedtaget og det er tvivlsomt om det bliver det.

Net: Vi har fået 100 Mbit til en billig penge samt en ny server – Perfekt! Mathias arbejder med at få det hele op at køre før han skal ud at rejse til august.

Projektor: Pengene til et nyt lærred er afsat men det overvejes, hvorvidt vi egentlig behøver det. Indtil videre sat i bero.

Nye udvalg: Et udvalg til udvidelse af motionsrummet.

8) Eventuelt: Næste møde bliver holdt en søndag aften – d.24. Maj kl. 19:30.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s