Referat af beboerrådsmødet d. 14/9-2010

Referat af beboerrådsmødet d. 14/9-2010

Tilstede: Anette, Rasmus, Daniel, Andreas, Morten, Stine, Henriette og Kirstine

1. Ordstyrer: Andreas, Referent: Kirstine

2. Dagsorden og referat er godkendt

3. Morten har overtaget formandsposten i cafeen fra Rasmus.

Ole kommer måske i næste uge ellers på arbejde fra ugen efter.

4. Samlet saldo på vores konto udgør : 57.582 kr.

Heraf er 34.246 kr. afsat til etagerne.

Det giver os (beboerråd) en saldo på 23.335 kr.

5. Loftisolering:

Vi flytter punktet til næste møde, hvor vi vil få Mads (244) til at komme og fortælle om effekten af ekstra lydisolering. Han skal gerne medbringe et konkret forslag. Det nuværende tilbud vil isolere cafeen, det gamle motionsrum samt billardrummet. Morten tager kontakt til Mads.

6. Fodboldfest:

Der er endnu ikke lavet regnskab for festen. Det vil komme til næste møde.

7. Skriftlige advarsler:

Ungesboligservice varetager ikke klager over beboere mht. ulovlig fremleje og manglende opfyldelse af pligter på gangen (f.eks. rengøring).

Morten foreslår at alle skriftlige klager over beboere sendes fra Ole til beboerrådet eller direkte til beboerrådet, så vi kan varetage dem og håndhæve vore egne regler. Hvis vi beslutter en udsmidning, så vil Ungesboligservice foretage selve udsmidningen. Vi skal høre sagens parter. Det er enstemmigt vedtaget, at dette er den nye procedure.

Andreas taler med Ole.

Vi tager sager op inden for det seneste år.

8. Teltet i haven er blæst i stykker. Formanden vil tage nyindkøb op på formandsmødet til foråret. Man kan overveje en mere permanent løsning med halvtag.

9. Fremleje: Andres har møde d. 28/9 med Camilla, hvor det vil bliver afklaret.

10. Beboerrådets julefrokost bliver fredag d. 26/11.

11. Musik: Intet

Motion: Der er blevet bestilt nyde blæsere, som Ole og Hans vil sætte op. Der er endnu ikke kommet nye sadler på motionscyklerne.

Cafeen: Baren og billardrummet er blevet renoveret. Der er blevet renoveret for ca. 18.000 kr.

Der er fundet fugt i væggen i billardrummet, Der vil komme en ekspert i uge 38 for at kigge på det og se, hvad der kan gøres.

Cafeen starter på lørdag. Morten vil holde en høring med stuen på lørdag om at afholde cafe om lørdagene. Han vil foreslå en forsøgsordning dette semester ud, som vil blive evalueret.

Antenne: Fire etager har fået deres fjernsyn (42”). 37” vil først komme en gang i oktober.

Net: Intet.

Cafeen vil gerne have adgang til det værktøj som ligger i netrummet. Cafeformanden vil få en nøgle.

Projektor: Intet

Fest: Morten og Kirstine vil indkalde til møde. Mulige fester: Tour de cuisine, fodboldfest, julefest og fastelavnsfest.

Brandmøbler: Intet

Ingen nye udvalg

12. Eventuelt:

Forespørgsel om hvorvidt formandsmøderne er beslutningsdygtige: De kan tage ting op fra bestyrelserne men er ikke selv beslutningsdygtige. Beslutningerne tages på beboerrådsmøderne.

Næste møde bliver tirsdag d. 5/10 kl. 19.

Forslag om kageordning: Morten bager næste gang.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s