Beboermøde 5.10.10

Beboermøde 5.10.10

1. Ordstyrer og referent – Andreas er ordstyrer, Henriette er referent.

2. Dagsorden – der oprettes et nyt punkt 9. som handler om rengøring ved cafe.

3. Meddelelser – ingen

4.  Orientering fra udvalgene: Cafe udvalget: cafeen er renoveret for 20.000 kr. Der er et nyoprettet festudvalget, som arrangerer fester for hele kollegiet.

5. Regnskab – driftsunderskud på 300.000 ca. minus med 3500 kr. skyldes der blev brugt mere til varme og internet og alm. vedligeholdelse. Overskud fra sidste år er blevet brugt på projekter, blandt andet til internet så der er mistanke om at pengene er taget fra nogle forkerte konti. Det bliver forklaret på bestyrelse mødet på torsdag. Beboerrådet råder ikke til at godtage det, 10 stemmer imod godkendelse ingen stemmer for.

6. Beboersager:

–          Nedsætte et haveudvalg.

7. er slettet da det ikke er relevant.

8. Beboerrådssammensætning – Henriette stiller ikke op til genvalg. Mathias stiller op som ordinær medlem og enstemmigt valgt.

Mathias Bjørling (744) vælges enstemmigt som nyt medlem af beboerrådet.

Cecilie stiller op som suppleant og er enstemmigt valgt. Cecilie Lund (439) email: ceciliepetas@gmail.com

9. Rengøring efter lørdagscafé – Der har været meget beskidt efter lørdagscafeerne, beboerne beder cafeudvalget om at gøre rent hurtigere. Boboerne stemmer 13 for at rengøringen skal ske inden mandag, 1 stemmer imod.

Ligeledes blev det påpeget, at cafépersonalet lørdag d. 25. oktober på ingen måde rettede sig efter de nye lukkeregler. Den lukkeansvarlige bedes redegøre for dette.

10. Eventuelt – Om sikkerhedudvalget berettes det at der er nedlagt. Om brandsikre møbler berettes det at sagen er i gang of ligger lige nu hos brandmyndighederne.

10. Det nye beboerråd konstitueret.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s