Referat af beboerrådsmøde 11/11/2010

Referat af beboerrådsmøde 11/11/2010

Til stede: Morten (340), Marie Louise (528), Cecilie (439), Daniel (536), Søren (227), Andreas (148), Mathias (744).

1) Valg af ordstyrer: Andreas (148). Referent: Søren (227).

2) Dagsorden og referat godkendt.

3) Meddelelser: Hans har været indlagt.

Ole fylder 60 tirsdag den 16/11, og der afholdes en reception i den anledning. Scandis og Hørbrækker er med på den ide. Det besluttes, at hver af de tre kollegier hver lægger 1000 kr. til dette, samt at vi bruger 300 kr. på et par flasker vin som gave. Det vil blive undersøgt, om konto 25 evt. kan benyttes.

4) Ingen noteringer.

5) P-forhold: Vi har brug for en p-ansvarlig. Morten (340) melder sig. Han snakker med Ole om dette. Med hensyn til midlertidig parkering bliver der lavet et skilt (Mathias) til hoveddøren, der minder folk om, at de skal have en tilladelse til at parkere.

6) Julefrokost: Julefrokost finder sted 26. november kl. 18.00 i cafeen. Morten, Cecilie og Søren laver mad.

7) Dette punkt tages op i arbejdsgruppen.

8) Fodboldfest: Det skal besluttes i samråd med Scandis og Hørbrækker, hvor meget hvert kollegium skal betale for festen. I dette samråd bliver vi i Hørhus enige om at forsøge at gennemføre fordelingsnøglen som basis for betalingsfordelingen. Lykkes dette ikke skal vi forsøge at gå efter deltagerandelen. Skal tages op på formandsmødet.

9) Trommesæt: 3 forskellige sæt blev fremlagt, hvor det blev enstemmigt vedtaget, at vi køber et sæt til samlet 3000 kr.

10) Udvalgsinfo

1. Musik: Nyt trommesæt allerede vedtaget. Der står nogle højtalere i mellemgangen ved cafeen og musikrummet hvilket er til stor gene. Det besluttes at de ansvarlige skal fjerne dem i løbet af en uge og derudover har til 1/1/2011 til at komme af med dem, ellers bliver de smidt ud/doneret.

2. Motion: Rengøring af rummet er et problem. Brugere af rummet inviteres til næste møde, hvor dette bliver et punkt på dagsordenen.

3. Cafe. Et nyt bordfodboldbord er på vej. Der anmodes om at cafeen kan få bevilget op til 1000 kroner mere end før vedtaget. Disse bevilges.

Det fugtskadet område bagest i caféen skal endvidere undersøges og muligvis udbedres. Til næste møde skal vi endvidere komme med nogle konkrete forslag til hvad der kan/skal gøres ved pool-rummet (eks. Males?) Oprydning i pool-rum: Der skal laves et skilt med konkrete regler for benyttelse af pool-rummet, ellers bliver det tages op, om det atter skal lukkes af.

4. Fest. Lyskæder: Festudvalget ønsker, at kollegiet skal investere i nogle lyskæder til haven, som kan bruges hver vinter. Morten har snakket med Ole, der foreslår LED-pærer (der ikke bruger meget energi og vi således ikke mærker det på elregningen) og vurderer, at der skal cirka 1000 pærer til et træ. Der vedtages, at lyskæderne som udgangspunkt skal være tændt fra kl 16.00-22.00 i vinterperioden. Vi vurderer, at 3 træer skal være lyst op af kæder.

Der afsættes 2300 kroner til køb af kæder og evt. andet lignende udsmykning.

5. Brandmøbler. Intet nyt

6. Cykelstativer: Daniel undersøger om der er plads til et cykelstativ mere. Vi henstiller endvidere Ole til at der skal være en ny cykeludsmidningsrunde.

11) Eventuelt: Skilte i kælderen/ved cyklerne er et punkt på næste dagsorden.

Der bliver oprettet et nyt lydisoleringsudvalg (Morten) som får et punkt på næste dagsorden.

Andreas Undersøger, hvad andre kollegier betaler for standardvedligeholdelse såsom malerarbejde, el-arbejde osv.

Næste møde finder sted 15/12 kl 20.00.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s