Referat af beboerrådsmøde d. 18. januar 2011

Referat af beboerrådsmøde d. 18. januar 2011

Tilstede: Andreas (148), Cecilie (439), Morten (340), Rasmus (342), Marie Louise (528), Anette (329), Daniel (536) og Kirstine (341)

Tilhører: Christine (846)

Fraværende: Matias (744) og Jakob (348)

 1. Valg af ordstyrer og referent

Ordstyrer: Andreas, referent: Kirstine

 1. Godkendelse af dagsorden og referat

Godkendt

 1. Meddelelser

Marie Louise flytter og træder dermed ud af beboerrådet. Stine Halmind er fratrådt som suppleant. Cecilie (suppleant) tiltræder i stedet for Marie Louise.

Beboerrådet siger tak for godt samarbejde til Marie Louise.

 1. Økonomi

Vi har en saldo på 42.263 kr. og en kassebeholdning på 2.221 kr.
Vi har fortsat 9.531 kr. til gode hos cafeen, de er medregnet.

30.319 er afsat til etagerne. Det giver os 11.940 kr. disponibelt.

 1. Trommesæt i musikrummet (Andreas)

Trommesættet står stadig i musikrummet på trods af aftale om, at det ikke skal stå der. Der gives besked til musikudvalget (Simon Bille) herom.

 1. Fremleje (Andreas)

Morten og Andreas deltog i møde hos Ungesboligservice. Der vil komme et tillægsdokument til fremlejekontrakten, som er en engelsk oversættelse af kontrakten. Do med husordenen.

UBS vil have et gebyr på 10.000 kr. pr. år, for at indkræve depositum fra fremlejerne. Andreas vil tage dette op med UBS/Iben. En mulig løsning, hvis ikke UBS vil tilbagetrække gebyret, så kan en fremleje komme til at koste 50 kr.

Der blødes op på reglerne for fremlejen. Det er ikke længere et krav, at opholdet skal være ECTS givende, men det skal blot være studierelevant.

OBS: Så længe man er studieaktiv, og ens studie kan dokumentere dette, så vil man kunne blive boende på kollegiet.

 1. OTIS (Andreas)

Ole tog kontakt til OTIS. Årsagen til at OTIS ikke reagerede, var at man skulle sætte magnetlåsen i først, dette er nu ændret.

 1. Orientering fra udvalgene
  • Musik: Intet
  • Motion: Der kigges på løbebåndet i næste uge. En af cyklerne skiftes formentlig ud med en spinningcykel. Der bliver muligvis malet lidt på væggene. Rengøringsordenen er startet godt ud. Ledningerne vil blive samlet langs væggene.
  • Caféen: Der indkaldes snart til opstartsmøde.

Budget for renovering af cafeen: 20.069 kr. (fotostat, barstole og –borde, sofa, lænestole, sofaborde, lysekroner og poollampe) Dette er det dyreste budget. Det er muligt, at der kan skæres i dette. Der søges penge hos Carlsbergfonden. Hvis dette ikke går igennem, så tager vi det op igen.

  • Antenne: Intet nyt. (dejlige fjernsyn)
  • Net: Intet. Vaske web-cam skulle virke igen.
  • Projektor: Intet
  • Fest: Der er 12-13 faste medlemmer af udvalget. Planlægger fastelavnsfest d. 26/2. Festudvalget får en plads ude på opslagstavlen. Baren gives til festudvalget for aftenen, så der kan tjenes penge til fremtidige fester. Udvalget vil gerne låne 2000 kr til at afholde festen. Dette bevilliges. Der kan eventuelt gives ekstra lån senere.
  • Brandmøbler: Marie Louise træder ud. Christine (846) træder ind i stedet. Andreas tager kontakt til Kurt fra UBS, som måske kan hjælpe. Indeværende dokumenter mm. gives til Andreas. Al kontakt skal ske gennem Lise Kamstrup fra Brandtilsynet.
  • Cykelstativer: Intet
  • Husordenen: Afventer en ny mødedato.
 1. Eventuelt

Toilettet ved bordtennisrummet trænger til en kærlig hånd.

Velkommen til Cecilie i beboerrådet.

Næste møde: mandag d. 14/2 kl. 18.30

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s