Referat af beboerrådsmøde d. 14. marts 2011

Referat af beboerrådsmøde d. 14. marts 2011

Tilstede: Andreas (148), Matias (744) og Jakob (348), Morten (340), Rasmus (342), Anette (329), Daniel (536) og Kirstine (341)

Fraværende: Cecilie (439)

 1. Valg af ordstyrer og referent

Ordstyrer: Andreas; referent: Kirstine

 1. Godkendelse af dagsorden og referat

Husordensudvalget og lydisoleringsudvalget mangler under punkt 9.

 1. Meddelelser

Rasmus (342) og træder dermed af som næstformand til beboermødet. Daniel (536) flytter ligeledes og stopper dermed også til beboermødet.

 1. Økonomi

Saldoen på beboerrådets konto er pt. 46.744 kr. Heraf er 27.286 afsat til etagerne. Det giver 19.460 kr. disponibelt (inkl. lånet til cafeen) til beboerrådet.

 1. Projekter fra overskydende midler (Anette)

Anette har lavet en samlet opdatering af projekterne, som er vedhæftet referatet.

Fladskærms-tv er opsat. Projektet er afsluttet.

Antenneboks er sat op og projektet er afsluttet.

Energitjek: intet nyt fra Ole.

LED-pærer: der kommer en konsulent på fredag d. 18/3, som har pærer, der passer til fatningerne i trekanten. Han skal give vejledning.

Emhætter: prøveperioden SKAL igangsættes til sommer. Ole skal klare dette. Vi har ingen viden om, hvorfor dette ikke skete i sommers. Punktet skal tages op igen i maj, således at Ole mindes om det, lige inden sommerferien.

Brandsikre møbler: sagen ligger hos Kurt fra UBS, som undersøger hvilke møbler vi kan få.

Andreas spørger Ole om status på de projekter, der ligger hos Kurt og Ole.

 1. Fremleje (Andreas)

Morten (340) og Andreas (148) har været til møde hos Camilla fra UBS. UBS tog ikke depositum for fremleje. Andreas har talt med UBS direktør, Iben, og resultatet blev, at UBS nu vil tage depositum for fremlejen. Men beboerrådet har ansvaret for at vurdere sager om skader på fremudlejers værelse og eventuelt brug af depositum til udbedring af skaderne.

Dette har Andreas indskrevet i nye forslag til dokumenter til fremleje. [Resumé af dokumenterne: Ole står for alt papirarbejde, mens beboerrådet tager sig af alle vurderingssagerne ved problemer]

Andreas har ligeledes givet forslag til opdatering af fremlejereglerne på hjemmesiden.

Forslag om at vi hæver depositummet for fremleje fra et fast beløb på 3.000 kr. til 6.000 kr.

Beboerrådet tager stilling til forslagene og dokumenterne på næste møde, når alle har haft mulighed for at læse dem.

 1. Vandsparefunktion til vandhanerne (Anette)

Forslag om en vandsprederfunktion (ikke vandsparerfunktion) til køkkenvaskene. Den koster 50 kr. i Silvan. Anette vil tjekke til næste møde, hvor meget vand vi kan sparer, og så tager vi stilling til forslaget.

 1. Beboermøde (Andreas)

Beboermøde torsdag d. 31. april. Kl. 20.

Beboerrådet vil gerne have regnskabet til gennemlæsning senest d. 31. marts (så det kan fremlægges på beboermødet), så vi kan stille eventuelle spørgsmål til bestyrelsen (der er bestyrelsesmøde d. 7. april).

Beboermøderne skal være møntet på beboerne, og punkterne skal formidles letforståeligt. Tag folk med fra din gang. Lav en indbydende invitation til beboermødet udover selve dagsordenen.

Punkter til beboermødet: Anette laver opsummering af projekterne for de overskydende midler; caferenovering; afsættelse af en startkapital på 5.000 kr. til festudvalget; evt. huslejestigning pga. ændret betaling til kanaludbyder (antenne).

 1. Orientering fra udvalgene

På næste møde opdateres udvalgssedlen i glasskabet. Der henstilles til udvalgene, at beboerrådet skal informeres om ændringer mht. ansvarsperson. Samtlige udvalg, som har en konto, skal fremlægge deres regnskab på beboerrådsmøderne.

 • Musik: Mads Kobbernagel (244) er midlertidig ansvarsperson. Fremover skal beboerrådet orienteres om udskiftning af udvalgsformanden. Jakob (348) tager kontakt til Simon mht. nøgler mm.. Anette (339) kontakter Mads mht. nøgler mm.
 • Motion: Morten (342) er nyt medlem af motionsudvalget. Rengøringslisterne fungerer. Løbebåndet fungerer af og til. Jakob er nøgleansvarlig, og Christine er formand. Der er penge til investeringer: forslag om papir til aftørring af maskiner; forslag om nye, smallere sadler til cyklerne.
 • Caféen: Morten (342) trækker sig som formand. Martin Manley (829) er ny formand. Morten fortsætter som kasserer. Forsikringspengene fra tyveri er nu kommet, så beboerrådet kan få sit tilgodehavende tilbage. Der har været et tilfælde, hvor de cafeansvarlige forlod cafeen uden selv at lukke af. Dette må ikke ske igen, ellers vil det få konsekvenser. Der er kommet nye lamper i billardrummet. Derudover forslag til, at Cafeens regnskab fremlægges for beboerrådet på hvert beboerrådsmøde.

Caferenovering: Mht. renovering er der kommet afslag på fondsansøgningen. Forslag om at finansiering af caferenoveringen tages op på beboermødet til afstemning og dernæst eventuelt på bestyrelsesmødet. Tilbuddet skal fremlægges af Cecilie på næste møde. Regnskabet deles op, da penge til f.eks. maling allerede er afsat.

 • Antenne: Matias (744) indgår i udvalget.

Udgifterne til kanaludbyderen er steget, da vi skal betale pr. værelse og ikke kun pr. køkken. Så antennebidraget vil være på omkring 200 kr. i modsætning til det nuværende på ca. 25 kr. Antenneudvalget arbejder på en løsning med gratiskanaler på værelserne og en pakke tilsvarende den vi har nu (15-17 kanaler) på køkkenerne. På den måde kan vi nogenlunde beholde det nuværende antennebidrag, dog skal der findes penge til, at omlægge kabler til køkkener samt nyt udstyr.

Der er indtil videre indhentet tilbud to løsninger på omlægningen. Et på ca. 60.000 kr. og et på ca. 90.000 kr. Udgiften skal deles med Scandis og Hørhus, men fordelingsnøglen er endnu ikke fastlagt. Pengene skal enten hentes fra de overskydende midler, en huslejestigning eller eventuelle midler på antennekontoen.

Når omlægningen er faldet på plads, vil der komme en antennepakkeafstemning.

 • Net: Intet nyt
 • Projektor: Lasse (543) er midlertidig projektoransvarlig.
 • Fest: Det var en god fastelavnsfest. Der blev tjent 1.600 kr. til fastelavnsfesten. Arbejder frem mod tour des cuisines d. 16/4. Planlægger en musikfestival til Sankt Hans. Regnskaber for hver fest fremlægges for beboerrådet. Forslag om en startkapital på 5.000 kr. til festudvalget enten fra de overskydende midler eller ved en huslejestigning.
 • Cykelstativer: Ole har formentlig fået et tilbud på cykelstativer, men beboerrådet har ikke fået tilbuddet.
 • Husorden: Anette arrangerer ny mødedato.
 • Lydisolering: Morten kommer med nyt til næste gang.
 • Nye udvalg? Ingen
 1. Eventuelt

Cafeens konto: Martin Manley Hansen (vær. 829) er ny formand og skal have adgang til Cafeens konto (reg.nr.: 0106 kontonr.: 8128339486). Morten Hvidemose (vær. 340) sørger for dette i Nordea. Rasmus Aagaard (342) skal ikke have adgang til kontoen mere.

Festudvalget skal have åbnet en konto i Nordea, som Morten Hvidemose (340) og Tobias Lundoff (229) skal have adgang til.

Næste møde er torsdag d. 31/3 kl. 19, inden beboermødet.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s