Referat af Beboermøde d. 31/3-2011

Referat af beboermøde d. 31. marts 2011 kl. 20

OBS: Referat er ikke gyldigt før d. 28/4-2011

Tilstede: Beboerrådet samt fire kollegianere.

  1. Valg af ordstyrer og referent

Ordstyrer: Andreas (148); referent: Kirstine (341)

  1. Godkendelse af dagsorden og referat

Cecilie (439) er på valg og modtager genvalg (sættes på efter Anette i Punkt 8).

  1. Kollegiets økonomi

Beboerrådets konto:

Der står 46.747 kr. på den samlede saldo, hvoraf 27.266 kr. er afsat til etagekonti. Det giver 19.460 kr. på beboerrådets konto.

Budgettet:

Huslejestigning på 79 kr. (i alt 2.171 kr.). Pga. øgede varmeudgifter, øgede administrationsomkostninger (vi vil gerne have dette specificeret) samt at ejendomsfunktionærudgifterne stiger. Derudover sparer vi 42.000 kr. på elektricitet.

Budgettet godkendes med forbeholdet, at vi vil have uddybet forskellige poster. (13 for, 4 imod)

  1. Projekter fra overskydende midler

–          Kollegiet har haft overbudgetteret med nogle penge, som er blevet uddelt til forskellige beboervalgte projekter

Se oversigten på opslagstavlen.

  1. Caferenovering

–          Cafeen søger om penge til en renovering

Cecilie (439) fremlægger projektet. Det ønskes et loungeområde i poolrummet med sofaer, spil mm., maling væggene og nye lamper til poolbord. Derudover ønskes maling af barrummet, ny fotostat, nye møbler (barstole, -borde (dyre møblerm hvis de skal være holdbare))

Budget: maling af poolrummet kan betales gennem renoveringskontoen, mens malingen i barrummet skal finansieres af os selv. Total (inklusiv en evt. prisstigning på 10 %) 34.980 kr.

Renoveringsudvalget vil prøve at søge Tuborgfonden (der er først ansøgning til efteråret), som kan finansiere møblerne. I det tilfælde vil prisen blive 17.000 kr.

Der blev vedtaget tre beslutninger:

a)      Det besluttes at ansøge bestyrelsen om finansiering: Det vil skulle tages af de overskydende midler.

b)      Derudover besluttes at spørge bestyrelsen, om pengene til malingen evt. kan tages fra de penge, der er afsat til at male cafeen om to år. Og så skyde den kommende maling to år mere.

c)      Endvidere besluttes det at spørge Scandis (og evt. Hørbrækker). om de vil finansiere en del af renoveringen, da de har adgang til de åbne cafeer om lørdagen. I det resterende tidsrum er Cafeen stadig for Hørhuskollegiets beboere.

  1. Afsættelse af penge til festudvalget

–          Festudvalget søger om en startkapital på kr. 5.000 fra beboerrådskontoen

Dette er for at kunne starte fester op uden, at festudvalgsmedlemmerne selv skal lægge ud. De 5.000 kr. er et engangsbeløb.

Det er vedtaget, at pengene bevilliges fra beboerrådets konto.

  1. Nye antenneforhold

–          Ny udbyder og nye priser kan muligvis fordyre antenneudgiften betragteligt

Udgifterne til kanaludbyderen er steget, da vi skal betale pr. værelse og ikke kun pr. køkken. Så antennebidraget vil være på omkring 200 kr. i modsætning til det nuværende på ca. 25 kr., hvilket vil betyde en huslejestigning på ca. 175 kr.

Der er tre mulige løsninger på dette (hvor udgifterne til evt. nyt udstyr skal deles med Scandis og Hørbrækker):

1. Vi beholder den nuværende løsning med nuværende udbyder, hvor vi kun har gratiskanaler på værelserne og køkkenerne. Derved vil antennebidraget falde.

2. Der sendes gratiskanaler ud til alle værelserne, samtidig med at alle værelserne betaler et lille bidrag til, at en større kanalpakke kan sendes til køkkenerne. Prisen er ca. 60.000 kr. for alle tre kollegier (30.000 kr. for Hørhus). Beløbet kan dækkes af penge, der står på antennekontoen. Det nuværende antennebidrag vil kunne fastholdes. På sigt er der mulighed for, at der laves flere pakker. Der opsættes bokse (a 10.000 kr. pr. 16 tilslutninger) i kælderen, hvor man manuelt kan flytte kabler mellem den lille og den store pakke (en fra kollegiet skal stå for dette).

3. IP-TV. Herved kan alle værelserne selv vælge deres pakke og selv vælge, om de vil betale for en større pakke. Formentlig skal vi alligevel investere i dette på sigt. Prisen er ca. 462.500 kr. for alle tre kollegier (ca. 245.125 kr. for Hørhus). Derudover skal der betales et månedligt gebyr på 781 kr. (for alle tre kollegier – 475 kr. for Hørhus) for at have fiberen. Nogle af midlerne vil kunne findes, på antennekontoen resten skal vi enten ansøge bestyrelsen om. Hvis fiberen afskrives over 20 år, betyder det en udgift pr. værelse pr. måned på ca. 8 kr. En lille tv-pakke vil koste 44 kr. pr. måned, ved 16 fællestilslutninger giver det 48 kr. pr. måned. Det giver en stigning i antenneudgiften pr. måned på 31 kr. (56-25). Hvis man ønsker andet end den lille tv-pakke, skal den enkelte kollegianer købe et dekoderkort til 395 kr. En mellem tv-pakke (inkl. TV3, TV3+, Kanal 4, Kanal 5 mm.) vil koste ca. 159 kr. pr værelse pr. måned. Derudover er der mulighed for, at kollegiet selv kan sammensætte pakker. Endvidere er der gebyrer ved pakkeskift. IP-TV giver desuden mulighed for video-on-demand.

Vi stemmer om to muligheder. Enten vælger vi løsning 1 ellers må vi bestille gratispakker til både værelserne og køkkenerne, og på sigt tage en ny beslutning (vi prioriterer mellem løsning 2 og 3).

Løsning 1: 0

Løsning 2: 3

Løsning 3: 8

Dette er vedtaget under forudsætning af, at de to andre kollegier også vedtager løsning 3, samt at bestyrelsen siger god for, at der afsættes ekstra midler. Ellers vil løsning 2 blive gennemført.

Dette vil også medføre, at vi får en periode kun med gratiskanaler til alle værelserne. Dette vil ske om få måneder.

  1. Beboerrådssammensætningen

Daniel Grube Pedersen (536) – modtager ikke genvalg

Jakob Gammelgaard (348) – modtager genvalg

Kirstine Dencker Rasmussen (341) – modtager genvalg

Rasmus Aagaard (342) – modtager ikke genvalg

Anette Gravgaard (329) – modtager genvalg

Cecilie (439) – modtager genvalg

Derudover kan der vælges op til 9 suppleanter

Stiller op:

Jens (425) stiller op som medlem

Anne Brandt (745) stiller op som medlem

Signe (433) stiller op som suppleant

Jannie (126) stiller op som suppleant

Daniel Grube Pedersen (536) stiller op som suppleant

Rasmus Aagaard (342) stiller op som suppleant

Alle er valgt.

  1. Eventuelt

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s