Referat af beboerrådsmøde 31/3/2011

Referat af beboerrådsmøde d. 31. marts 2011 kl. 19

IKKE GODKENDT FØR d. 28/4-2011

Tilstede: Andreas (148), Matias (744) og Jakob (348) (senere), Morten (340), Rasmus (342), Anette (329), Daniel (536) Cecilie (439), og Kirstine (341)

 1. Valg af ordstyrer og referent

Ordstyrer: Andreas; referent: Kirstine

 1. Godkendelse af dagsorden og referat

Nyt punkt 7: påskefrokost. De resterende punkter rykkes frem.

 1. Meddelelser

Andreas har ringet til Kurt ang. brandmøbler og rykket for sagen.

 1. Økonomi

Der står 46.747 kr. på den samlede saldo, hvoraf 27.266 kr. er afsat til etagekonti. Det giver 19.460 kr. på beboerrådets konto.

Budget for kollegiet

Beboerrådet vil gerne have det elektronisk inden næste bestyrelsesmøde.

Følgende tages med til bestyrelsesmødet:

– Administrationsomkostningen er steget gevaldigt (64.000 kr. denne gang). Den burde ifølge vores kontrakt med UBS stige med nettoprisindekset (1,5 – 2,5%), men den er steget mere.

– Antenne er blevet sat ned, men dette skal rettes.

– Renovationen stiger med 45.000 kr.

– Varmeudgiften stiger pga. den kolde vinter.

– Konto 21 (lejetab) blev på sidste bestyrelsesmødet fastsat til 20.000 kr., dette er denne gang budgetteret til 0 kr.

– Hvorfor er der sket en ændring i renteindtægterne (konto 33)?

– Vandforbrug: i noten er der budgetteret med 3 % vandstigning, men de fastholder det samme beløb som forrige år i budgettet.

– Der er stadig budgetteret med, at vi skal skifte tæpper i år, men det skete sidste år. (eventuelt fordi de endnu ikke har færdiggjort projektet fra tæppefirmaets side)

 1. Fremleje (Andreas)

Gennemgang af forslag til nye kontrakter:

– Generelt rettes fremlejeudvalg til beboerråd gennem hele kontrakten.

Forslag om, at der henvises til hjemmeside, hvor man kan finde f.eks. lejeloven.

– Forslag om ændring af paragraf 6, da vi mener, at man altid kan fremleje uanset grund. Andreas tjekker op på, at dette er korrekt.

– Paragraf 9: forslag til mere mundret formulering. Enighed om Andreas nye formulering.

– Nuværende punkt 4, 5, 6 og 11 under retningslinjer slettes.

– Punkt 2: rettes til 12 måneder

– Det nye punkt 8 deles i to, så fremlejer er ansvarlig over for fremudlejer mht. skader på værelset og et nyt punkt, hvor fremlejer er ansvarlig over for beboerrådet mht. skader på Hørhuskollegiets ejendom.

Den nye kontrakt tages op til godkendelse på næste beboerrådsmøde, når den er blevet sendt ud til beboerrådet.

 1. Vandsparefunktion til vandhanerne (Anette)

Vansprederen kan spare op til 50 % af det nuværende vandforbrug. Vi tester dem med en vandsparer til hvert køkken. Prisen er 53 kroner pr stk. (16×53=848 kr.). Anette vil bede Ole om at købe dem og Hans om at sætte dem op.

 1. Påskefrokost

Alle udvalg inklusiv festudvalget deltager. Andreas opretter en doodle.

 1. Orientering fra udvalgene
 • Musik: Jakob har talt med Simon Bille, som har efterladt musiknøglerne på sit værelse. Jakob vil overtage udvalget til Simon kommer tilbage. Jakob skal sørge for, at trommesættet fjernes.
 • Motion: Intet nyt
 • Caféen: Det har været observeret, at nogle af gæsterne i baren stjæler øl. Dette skal der tages hånd om.
 • Antenne: se referatet fra beboermødet d. 31. marts.
 • Net: Vi bruger ikke så meget trafik, så om et års tid vil vi få et tilbud på endnu hurtigere net til samme pris.
 • Projektor: Intet nyt
 • Brandmøbler: Udvalget nedlægges, da projektet ligger hos Kurt.
 • Fest: Forespørgsel om at etagerne får økonomisk tilskud til TDC (500 kr. pr. etage). Pengene bliver først udbetalt, når man kommer med kvittering til kasseren.
 • Cykelstativer: Opstilling foran kollegiet op mod Scandis. Der er indkommet et tilbud på 55.526 kr. Det skal deles med Scandis (prøver at få delt udgiften med dem). Det vil sige ca. 28.000 kr. for Hørhus. Der kan spares 3000 kr., hvis en anden belægning vælges.

Afstemning om der er behov for flere stativer: 5 for, 1 imod

Afstemning: Der kan søges om penge hos bestyrelsen (fra de overskydende midler eller andre konti), men de anvendes kun, hvis Scandis indvilliger i at betale en andel af beløbet. (Der er stadig mulighed for, at der kan findes et andet tilbud, hvor hækken består.): 7 for, 2 imod

 • Husorden: Der holdes møde d. 9/4 kl. 10-16. Alle er velkomne.
 • Lydisolering: Intet nyt
 • Nye udvalg? Det nyvalgte medlem Jens (425) vil gerne oprette et nyt haveudvalg, vil indhente tilbud på mobile grill.
 1. Eventuelt

Der udtrykkes ønske om, at kollegiets fodboldbane ordnes (nyt hegn, nyt græs mm. – der er også behov for at banen vedligeholdes løbende) Der undersøges, om der er en konto, inden beløbet søges hos bestyrelsen. Der skal afsættes penge til løbende udskiftning på budgettet. På et formandsmøde er der aftalt en fordelingsnøgle med Scandis, dette referat tages med til bestyrelsesmødet. Morten og Jens vil indhente et tilbud, som tages med til bestyrelsesmødet. Et bud på prisen er 40.000 kr. Der søges om 20.000 kr. hos bestyrelsen (Scandis betaler også ca. 20.000 kr.).

Overdækning i haven ønskes genetableret. Jens undersøger prisen på telte (6×8 m), som skal være ekstra stærke. Der er en fordelingsnøgle mellem de tre kollegier. Vi søger 10.000 kr. hos bestyrelsen (7 for, ingen imod).

Opdatering af udvalgssedlen i glasskabet tages op på næste beboerrådsmøde.

Der er indkommet tilbud på LED-pærer til trekanten. Det effektueres, når Daniel har forhandlet tilbuddet endeligt på plads.

Næste møde torsdag d. 28. april kl. 19.

Konstituering af det nye beboerråd efter beboermødet

Tilstede: Andreas (148), Matias (744), Jakob (348), Morten (340), Rasmus (342), Anette (329), Daniel (536), Cecilie (439), Jens (425), Jannie (126), Signe (433) og Kirstine (341)

Fraværende: Anne Brandt (745)

 1. Konstituering

Formand: Cecilie (439) stiller op og vælges uden modkandidat.

Næstformand: Morten (340) stiller op og vælges uden modkandidat.

Kasserer: Jakob (348) fortsætter

Sekretær: Kirstine (341) fortsætter

Medlemmer: Jens (425), Anne Brandt (745), Jannie (126), Anette (329) og Matias (744)

Suppleanter: Andreas (148), Signe (433), Rasmus (342) og Daniel (536) (Søren (227))

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s