Barudvalget

INFO

Optagelsesmuligheder Udvalgets formand kan optage nye medlemmer.

Om

I barudvalget står vi for at styre baren, både hvad der bliver langet over disken, og hvilke arrangementer der sker i baren.

Barudvalget er et af de sjoveste udvalg at være en del af. Ikke nok med at man får lært en masse nye mennesker at kende, så har man en garanteret fest, hver gang. Som medlem kommer du til at stå bag baren og bestemmer selv, hvilken slags fest der skal spænde af i baren på din aften.

Vi lægger i udvalget stor vægt på at skabe diversitet i de arrangementer, der spænder af på baraftner, så hvis du har lyst til at hjælpe med at skabe forskellighed og udvikling i baren, er det dig, vi leder efter. Vi forventer, at du er engageret i udvalget og vil tage del i at højne barens profil. Til gengæld får du et hel bar fuld af nye bekendtskaber – vi synes, at det er en fantastisk deal!

Bartenderne skal sikre orden og feststemning i løbet af aftenen og skal rydde op, gøre rent, koble alarmen til samt låse af efter endt baraften. Enkelte andre opgaver fordeles efter ønske mellem udvalgets formand og dets medlemmer, hvilket indebærer økonomistyring, pantning, optælling, indkøb, planlægning og arrangement af temafester samt anden administration. Det forventes af medlemmer som minimum at møde op til udvalgets møder og tage et vist antal baraftener.

Barudvalget

Forpligtelser og ansvarsområde

Barudvalget står for at åbne baren om lørdagen fra kl. 20, hvis der min. 4 dage i forvejen annonceres i Facebook-gruppen og der er to bartendere tilgængelige. Baren må have åbent indtil kl. 1 om morgenen på almindelige baraftener og indtil kl. 5 om morgenen på lange baraftener (én gang om måneden) jf. husordens § 8 om støj.

Barformanden sørger for at indkalde til møde min. en gang i kvartalet og forsøger at lave barplaner for de næste 3 måneder.

Magt

Barudvalget kan holde baren åbent hver lørdag, så længe dette er annonceret for beboerne på forhånd. Det er ikke tilladt for medlemmerne at åbne barens lokaler på andre tidspunkter i forbindelse med personlige ærinder.

Barudvalget har ret til at spille høj musik under baraftenerne i det annoncerede tidsrum, jf. husordenen. Dog skal musikniveauet holdes inden for acceptable grænser, af hensyn til kollegiets beboere. Det er derfor ikke tilladt medlemmerne at ændre mastervolumen på barens forstærker.

Bemyndigelse

Barformanden er til valg ved hvert beboermøde. Udvalgets formand kan optage nye medlemmer.

Det forventes at medlemmerne opretholder aktiviteten i udvalget, medmindre andet (f.eks. studieophold, længerevarende sygdom) er aftalt med barformanden. Formanden vil tage kontakt til inaktive medlemmer med henblik på øget aktivitet eller udmeldelse af udvalget.

Et medlem er aktivt, og har kun ret til at deltage i udvalgenes jule- og påskefrokost, når denne har været med til at afholde minimum tre baraftener i perioden mellem disse arrangementer.

Et medlem kan ekskluderes enten af barformanden eller beboerrådets formand ved hensynsløs opførsel under bararrangementer, manglende rengøring af baren eller udlevering af kode/nøgler til baren til andre end medlemmer af udvalget.

Økonomi

Barudvalget og festudvalget har fælles økonomi, som administreres af beboerrådets kasserer. Se reglerne her:

Barprotokol v. 1.2

Om PR og god skik vedrørende barens omdømme:

 • Enhver baraften skal være meldt 7 dage før den bliver holdt.
 • Det er uhensigtsmæssigt at tage billeder af baren tidligt på baraftner, mens den er tom, da dette formindsker lysten til at dukke op til baraften hos kollegiets beboere.
 • Det er desuden rigtig god skik at promovere kommende baraftener til andre beboere på kollegierne for at sikre maksimalt fremmøde i baren. Husk på at gode baraftner starter længe før, baren åbnes.

Regler for åbning:

 • Baren åbnes som oftest klokken otte om aftenen.
 • Inden åbning, skal pengekassen hentes hos fest/barformanden.
 • For at kunne åbne baren på en baraften, skal der mindst være to bartendere. Man kan dog med væsentlig fordel være flere end to bartendere på en given baraften, da dette giver den enkelte bartender mere fleksibilitet til at forlade baren.
 • En af de ansvarlige for baraftenen er også ansvarlig for at lukke baren, og må ikke gøres af andre.

Opførsel bag baren:

 • Der skal mindst stå en bartender bag baren på et hvert givent tidspunkt, mens baren er åben. Dette er ikke kun for at øge barens muligheder for at servicere potentielle kunder men derimod også for at sikre, at der ikke er folk bag baren, som ikke bør befinde sig bag baren. Dette sikrer endvidere også at der bliver holdt grundigt øje med pengekassen mens baren er åben.
 • Den enkelte bartender er endvidere ansvarlig for pengekassen, mens bartenderen opholder sig bag baren.
 • Gratis udskænkninger må ikke finde sted, og alle udskænkninger skal sælges til den pris, der er fastsat på forhånd. Dog kan der være på forhånd aftalte undtagelser til denne regel, som fx happy hour eller præmier.
 • Musikken bør hverken være for høj eller lav, og dens lydniveau bør optimeres således at der sikres et højest muligt antal bargæster. Samme standard for musikregulering efter optimal deltagelse af bargæster gælder endvidere også for valget af musikgenrer, da visse musikgenrer ønskes mere end andre af barens gæster på bestemte tidspunkter. Bartenderen bør endvidere ikke regulere lydniveauet for baseffekten, da beboere stueetagen kan høre baseffekten meget tydeligt.
 • Valget af musik bør reguleres efter en spilleliste, og på Spotify eller andre musiktjenester er der som oftest en køfunktion der bør anvendes på baraftener.
 • Det er bartendernes ansvar at styre playlisten og andre bargæster er ikke velkomne bag baren.
 • Bartenderen bør altid prøve sørge for, at han eller hun er ædru nok til at stå bag baren. Det er en dårlig ide at drikke stærke drinks som f.eks. en tripple Long Island Ice Tea eller lignende, da bartenderen formodentlig vil være for fuld til at kunne varetage sit ansvar i henhold til lukning af baren. Er bartenderen for fuld til at varetage sine opgaver, skal han eller hun pålægge den anden bartender ansvaret for baren eller lukke baren.
 • En bartender bør holde øje med, at bargæster ikke selv medbringer drikkevarer.
 • Enhver drink skal ophældes med hældetud, og en drink skal indeholde den alkoholmængde, der er udspecificeret i den blå mappe. Alle drinks bør som udgangspunkt serveres med sugerør. Bemærk endvidere at sukkerholdige drikke ikke skænkes med de store sorte hældetude, der har et stop, da disse hældetude ikke kan klare den høje sukkermængde.
 • Når bargæsten vælger at betale med mobilepay, skal bartenderen se en kvittering på bargæstens telefon for denne handel. Husk på, at kvitteringen indeholder en indikation af, hvornår handlen er blevet foretaget, og bartenderen skal sørge for at se på denne, da der før er oplevet tilfælde, hvor en bargæst har snydt ved at fremvise en gammel kvittering.
 • Husk på at bartenderen altid bør handle efter hvad der vil gavne festen. Derfor er nogle initiativer ikke altid lige fornuftige. For eksempel er det ikke altid lige klogt at afholde en ”nøgen-bar” eller lignende.
 • Bartenderen har altid ret til at smide ubehagelige gæster ud, der er til gene for baren, dens bartendere eller dens gæster. Brug generelt denne udsmidningsret med omtanke, men tøv ikke med at anvende den hvis det er nødvendigt. Udsmidningsretten har tidligere været anvendt i tilfælde af gæster der har været for fulde eller skæve, sexistiske og racistiske eller voldelige over for personer eller destruktive over for barens inventar.
 • Der skal på alle tidspunkter som minimum være en fra fest/barudvalget bag baren. Hvis der mangler bartendere og der dermed skal hentes hjælp hos gæstebartendere, må disse ikke stå alene bag baren.

Regler for lukning:

 • Lukning af baren skal ske senest klokken 5 om morgenen og må kun afholdes 1 gang om måneden.
 • Ved lukning af baren skal bartenderen sørge for at døren mellem baren og poolrummet og dørene til barlageret og rengøringsrummet er aflåste. Herefter skal al lyset slukkes i baren og tilhørende områder, hvorefter døren mellem baren og postkasserummet kan lukkes. Bartenderen bør endvidere slukke for musikanlægget. Herefter kan alarmen sættes til ved at bartenderen trykker på knappen med en illustration af en låst hængelås. Til sidst skal bartenderen tage pengekassen med sig, slukke lyset bag sig, forlade baren og derefter låse døren mellem postkasserummet og baren.
 • Glemmer den lukkeansvarlige bartender pengekassen bag baren efter lukningen af baren, bør denne bartender bede til hvilken gud bartenderen selv foretrækker (det er her uhensigtsmæssigt for bartenderen at være ateist), da denne bartenders røv er for skud, hvis pengekassen bliver væk.

Rengøring:

 • Rengøring skal være udført senest klokken 15 den efterfølgende dag. Undtagelser af denne regel kan dog godt aftales med barformanden. Denne regel er enormt vigtig at håndhæve, da kollegiebaren før har haft problemer med hygiejnen.
 • Det forventes, at baren bliver gjort løbende rent under barvagterne.
 • Enhver bartender skal have modtaget forklaring i hvad den efterfølgende rengøring indebærer, for at pågældende bartender har lov til at stå bag baren. Dette gælder dog ikke for gæstebartendere.
 • Som et led i rengøringen er der en seddel at finde i barhæftet i baren, hvorpå de forskellige rengøringsopgaver står beskrevet. Alle opgave på sedlen skal udføres og der skal gives besked til barformanden om hvad der mangler.
 • Bemærk at det kan være en fordel at sætte stole på bordene ved gulvrengøring, men der må aldrig placeres stole eller andre møbler på poolbordet.
 • Efter rengøringen skal pengekassen overleveres til fest/barformanden, og kassen skal ved overlevering indeholde pengene fra baraftenens indtjening samt nøglerne til barområderne.
 • Diverse møbler skal sættes tilbage til de pladser, hvor de stod før barens åbning.

 

Rengøringsskema for baren

Barrummet:

 • Alle borde og barstole tørres af med mikrofiberklud/universalrengøring.
 • Bardisk og bordplader i baren tørres af med mikrofiberklud/universalrengøring.
 • Gulvtæppet støvsuges.
 • Glasflasker med pant tømmes helt for sjatter og stilles i de respektive kasser/pantposer.
 • Glasflasker uden pant (f.eks. spiritus) skal afleveres i glascontaineren.
 • Al affald smides i sorte plastsække og afleveres i skralderummet.
 • Affaldsposen under baren afleveres i skralderummet, selv hvis den ikke er fyldt.
 • Drypbakker i Draughtmaster tømmes og vaskes med opvaskemiddel.
 • Draughtmaster-fustager afmonteres og cylinderne tørres indvendig med en klud.
 • Draughtmaster slukkes, og køleskabsdøren efterlades åben.
 • Køleskab med drikkevarer slukkes.
 • Køleskabet fyldes med nye drikkevarer, så der er gjort klar til næste bar.

Spilrummet:

 • Alle borde og barstole tørres af med mikrofiberklud/universalrengøring.
 • Bordfodboldborde tørres af med mikrofiberklud/universalrengøring.
 • Gulvtæppet støvsuges.
 • Glasflasker med pant tømmes helt for sjatter og stilles i de respektive kasser/pantposer.
 • Glasflasker uden pant (f.eks. spiritus) skal afleveres i glascontaineren.
 • Al affald smides i sorte plastsække og afleveres i skralderummet.

Poolrummet:

 • Alle borde og bænke tørres af med mikrofiberklud/universalrengøring.
 • Poolbordet tørres med en let fugtig klud.
 • Gulvet støvsuges og vaskes desuden hvis det er klistret efter drinks.
 • Glasflasker med pant tømmes helt for sjatter og stilles i de respektive kasser/pantposer.
 • Glasflasker uden pant (f.eks. spiritus) skal afleveres i glascontaineren.
 • Al affald smides i sorte plastsække og afleveres i skralderummet.
 • Affaldsposen i stativet afleveres i skralderummet, selv hvis den ikke er fyldt.

Postkasserummet:

 • Gulvet i gangen ind til baren vaskes med universalrengøring og gulvmoppe.
 • Glasskår og cigaretskodder fejes op ved havedøren.
 • Al affald smides i sorte plastsække og afleveres i skralderummet.
 • Gulvet vaskes hvor der er spildt drikkevarer fra baren.
 • Elevatorgulvene vaskes hvis de er klistrede efter drinks.

Toiletter:

 • Toiletkumme rengøres med toiletrens og børste.
 • Håndvask, cisterne og toiletbræt tørres af med mikrofiberklud/universalrengøring.
 • Gulvet vaskes med universalrengøring og gulvmoppe.
 • Papirdispensere fyldes med papir hvis de er ved at være tomme.
 • Skraldespande tømmes.