Referat af beboerrådsmøde d. 13/1 2010

Referat af beboerrådsmøde d. 13/1 2010 Tilstede: Rasmus, Anette, Marie Louise, Simon, Daniel, Andreas, Søren og Kirstine Ordstyrer: Andreas, referent: Kirstine. Punkt 7 rykkes op før punkt 6 – Beboerrådet giver en øl eller sodavand til mødets deltagere. - Ole og Hans har fået julegaver (Amagerbryghusøl) til 300 kr. pr. stk. - Vi får cykelstativerne, …

Referat af ekstraordinært beboermøde d. 13/1 2010

Referat af ekstraordinært beboermøde d. 13/1 2010 Ordstyrer: Andreas, referent: Kirstine. 21 personer tilstede. Der var 30 indkomne forslag. Der vil formentlig komme et overskud på omkring 500.000 kr i forbindelse med. renovation af fyrrummet. De forslag som stemmes videre, vil blive taget med til bestyrelsesmødet d. 8. april. Regnvandsbeholder til toiletskyld. Det vil spare …