Musikrummet

INFO

Bestyres af Musikudvalget
Nøgle udleveres af Nøgleudvalget
Depositum 50 kr.
Adgang Kun for folk med nøgle eller gæster i følge med en med nøgle.
Åbningstider 8-22.

Om

Musikrummet er et lille lydisoleret lokale ved siden af baren. Rummet har fast et trommesæt, et klaver (som stemmes årligt) samt bas- og guitarforstærkere. Det er tilladt at lave øvelser med bands (også med folk udefra). Reservering af musikrummet foregår gennem et google doc. 

Billeder

Regler

Musikrummet er omfattet af følgende regler, som du accepterer ved at underskrive en kontrakt hos den nøgleansvarlige. Reglerne bygger på almen pli, solidaritet og respekt for dine medkollegianere og for de mennesker, der yder et frivilligt stykke arbejde, så du kan have gratis musikfaciliteter.

1. Musikrummet må kun anvendes af beboere på kollegiet, som har betalt depositum, underskrevet en kontrakt samt fået udleveret en nøgle. Det er dog tilladt for personer uden nøgle til musikrummet (beboer på kollegiet såvel som folk uden for kollegiet) at benytte lokalet i følge med en person med nøgle. Der kan undtagelsesvis dispenseres fra denne regel ved aftale med medieudvalget.

2. Musikrummet må kun benyttes i tidsrummet 08:00 – 22:00 (Der må ikke benyttes trommer samt elektriske forstærker efter klokken 20:00 af hensyn til andre beboere). Modtages der klager over støj uden for dette tidsrum er der belæg for øjeblikkelig udelukkelse fra musikrummet.

3. Man rydder op efter sig, lægger ledninger sammen og hænger dem op, sætter mikrofoner og andet udstyr på plads osv.

4. Man låser musikrummet efter sig, når man forlader lokalet.

5. Man må ikke fjerne effekter fra rummet eller flytte rundt på de større instrumenter og udstyr. Der kan undtagelsesvis dispenseres fra denne regel ved aftale med medieudvalget.

6. Det er ikke tilladt at opbevare egne instrumenter, udstyr o.l. i musikrummet, med mindre man har en aftale med medieudvalget. I dette tilfælde sker opbevaringen på eget ansvar, og musikrummets øvrige brugere vil have tilladelse til at benytte udstyret.

7. Pas på inventaret! Ingen bas i guitarforstærkeren, og ingen guitar i basforstærkeren! Skader eller mangler bedes meldt til medieudvalget.

8. Musikrummet kan reserveres 4 uger frem, dog kun 2 timer ad gangen. Ved reservation skal dato, tidspunkt, navn og værelsesnummer fremgå. Det er god stil at slette en reservation hvis ikke man skal bruge den. Er lokalet ikke reserveret, kan det frit afbenyttes. Misbrug af ordningen, f.eks. ved regelmæssigt at reservere lokalet uden at bruge det, kan føre til, at man bliver udelukket fra reserveringsordningen.

9. Nøgler til musikrummet administreres af kollegiets nøgleansvarlige. Det er strengt forbudt at udlåne, bytte og give nøgler beboere imellem. Kun personer, som har underskrevet en kontrakt, må have nøgle til musikrummet. Ved brud på denne regel udelukkes alle implicerede permanent fra musikrummet, og depositummet tilbageholdes.

Brud på ovenstående regler kan medføre alt fra reprimander til konfiskering af nøgle og permanent udelukkelse fra musikrummet. Derudover henvises der til kollegiets husorden.

Musikrummet administreres af kollegiets beboerråd (og altså hverken administrator, inspektør eller pedel). Det er derfor beboerrådets kontaktperson på området, som du skal henvende dig til i forbindelse med problemer. Hvis du er utilfreds med vedkommende, kan du kontakte beboerrådets formand.

Tags: musik, musikrum, rum, klaver, bas, guitar, trommer, trommesæt