Depotrum

INFO

Bestyres af Nøgleudvalget samt formanden.
Nøgle udleveres af Nøgleudvalget
Depositum 200 kr.
Adgang Brug universalnøglen.

Om

Kollegiet kan tilbyde en beboer én depotboks mod et depositum på 200 kr. Skabene har dimensionerne 71 x 43,5 x 70,5 cm. Selve boksen kan indeholde en normal flyttekasse samt en mindre flyttekasse.

Regler

Nøgler til hængelåsene i depotrummet administreres af nøgleudvalget. Depositummet er 200 kr. Et værelse må højst have ét depotskab. Det er ikke tilladt at placere ting uden for depotskabene. Ting placeret uden for skabene fjernes. Nøgleudvalget udarbejder kontrakter, som godkendes på et beboerrådsmøde.

Intet udvalg eller beboerrådsmedlem har formelt ansvar for depotrummet, og det påhviler derfor beboerrådsformanden at sørge for, at rummet er ryddeligt.

Tags: Depotrum, depot, rum, depotboks, boks, opbevaringsrum, opbevaringsboks, opbevaring.