Om Hørhus

Ejendomsfaciliteter og fakta

 • Gratis bil- og MC-parkering
 • Cykelparkering (uden- og indenfor)
 • Egen bar
 • Stor, aflukket baghave
 • Altaner til værelser
 • (Fritgående) husdyr forbudt
 • Rygning forbudt på værelserne
 • Eget toilet og bad (med rigtig brusekabine)

Inkluderet i husleje

 • Vand
 • Varme
 • El
 • Internet
 • Fælles-TV
 • Vaskeri (6 vaske per måned)
 • Motionsrum (dog lille depositum)
 • Musikrum (dog lille depositum)
 • Bold- og tennisbaner (dog lille depositum)
 • Sauna (dog lille depositum)

Kollegiet og kollegielivet

Hørhus Kollegiet blev bygget færdigt i 1972, som resultat af en arkitektkonkurrence. Der er 192 værelser fordelt på 8 etager. Hovedindgangen til kollegiet ligger i kælderen, som ligeledes rummer mange af kollegiets fællesfaciliteter.

Kollegiet er som mange andre sociale kollegier. Man sidder i et af køkkenerne og laver mad eller i fællesområdet (døbt “trekanten”) og læser lektier sammen. Der er ofte madklubber eller diverse fester på de forskellige etager. Ligeledes har kollegiet en række hyggelige fællesarealer i kælderen, hvor der er mulighed for at købe én øl i baren, spille pool og holde arrangementer på tværs af kollegiet.

Værelserne

Selve værelset er 12 kvm, og dertil hører badeværelset, mellemgang med masser af skabsplads og altanen. Badeværelset har en stor brusekabine, så man ikke skal i bad over vasken.

Find flere billeder her, fra faciliteterne mm.

Køkkenerne

Hver etage har to store køkkener. Der er derfor 12 mennesker om ét køkken, som skal deles om 8 kogeplader og én ovn. Det lyder af lidt, men der er ofte få brugere af køkkenet ad gangen.

Der er et helt køkkenskab, ca. en køleskabshylde samt én fryserskuffe per værelse. Nogle etager deles om de resterende hylder og skuffer, enten til egen mad eller fællesmad. Og af fællesting kan der jo nævnes at ting som sæbe, olie og krydderier ofte indkøbes af køkkenkassen, og nogle etager har endda havregryn, løg mv. til deling.

Beboerrådet og udvalg

Beboerne på Hørhus Kollegiet er meget aktive i driften af vores selvejende institution og har en lang tradition med et stærkt beboerråd. Beboerrådet holder møder en gang om måneden og har nedsat mange udvalg, som står for alt fra det sociale (Kollegiets Flaglaug samt Festudvalg), hen over drift af diverse faciliteter/tilbud (haveudvalg, infoudvalg, motionsudvalg, antenneudvalg) og til det lidt mere administrative (klageudvalg, fremlejeudvalg, nøgleudvalg).

Alle beboere kan lade sig vælge til Beboerrådet, og alle kan stille forslag til Beboerrådets arbejdsopgaver. I det daglige råder Beboerrådet over den pose penge, som hver beboer månedligt indbetaler til via kollegianerbidraget. Denne kasse er til for at forsøde kollegianernes dagligdag. Den giver tilskud til forskellige fælles fester, indkøber nye eller erstatter udslidte ting til de fælles faciliteter. Synes man, at der er mangler på kollegiet, står det en frit for at udbedre denne mangel ved at oprette arbejdsgrupper/udvalg, der tager sig af netop dette.

Det er det frivillige arbejde fra kollegiets egne beboere, der gør, at vi fx har vores lækre motions- og musikrum.

Selvstyret

Kollegium: Fra latin “collegium”. Forsamling af ligestillede i samarbejde om en opgave.

Hørhus Kollegiet er en selvejende institution, hvilket vil sige, at vi principielt selv bestemmer over vores bopæl. Med principielt menes der, at der jo naturligvis er mange love og regler, der skal overholdes, når en sådan institution drives. Både fordi vores kollegie er opført med en stor portion støtte fra det offentlige, og men også fordi vi er en institution, der er forbeholdt en begrænset gruppe mennesker – unge under uddannelse.

Beslutninger kan i korte rids forklares på denne måde: Folketing og ministerier udstikker overordnede retningslinjer for vores virke. På selve stedet (kollegiet) sidder en bestyrelse bestående af 6 personer fra forskellige organer i samfundet (to af de seks er valgt af beboerne på kollegiet). Denne bestyrelse står som ansvarlig for, at alt går rigtigt for sig – såvel økonomisk som at ingen beboers rettigheder krænkes. Bestyrelsen står til ansvar overfor kommunalbestyrelsen og gældende lov.

Kollegianernes Beboermøder (generalforsamlinger) holdes to gange årligt, og her kan beboerne bestemme over kollegiets drift. Bestyrelsen retter sig mere eller mindre efter beboernes henvisninger – hvis det altså er økonomisk forsvarligt og ikke krænker nogens rettigheder. Ved beboermøderne vælges også nye medlemmer ind i Beboerrådet, som varetager opgaver og beslutninger mellem beboermøderne.

Formanden og personalet er her for at hjælpe dig

Migigen

FORMANDEN FOR BEBOERRÅDET | Jakob Skyggebjerg Kjær

Formanden for kollegiets Beboerråd overser det frivillige arbejde, holder møder og sørger for kontakt mellem beboerne og kollegiets bestyrelse. Formanden sikrer, at beboernes ønsker bliver realiseret.

Jakob kan fanges på jakobskyggebjergkjaer@gmail.com eller +45 22816024

Erik

INSPEKTØRERNE | Erik Stradel og Michael

Erik og Michael står for driften og det administrative, ved f.eks. indflytning og udflytningsyn. Inspektørerne skal kontaktes via UBS-Boligs Københavnske driftskontor. Kontaktformularen kan man tilgå via deres hjemmeside.

timmy

GÅRDMAND  | Timmi Darvig

Timmi tager sig af de grønne områder og renovation.