Faciliteter

Kontaktoplysninger findes på kontaktlisten.

De fleste af kollegiets faciliteter er drevet af beboerrådet og dets udvalg. Det er gratis at anvende rummene ud over det lille depositum, som opkræves for nogle af faciliteterne. Driften af faciliteterne betales af alle over huslejen. Bemærk dog, at Scandis opkræver depositum samt et engangsbeløb for at benytte deres festlokale. Ligeledes opkræver Hørbrækker en lille, daglig pris for at benytte deres værelse.

Ønsker du at læse om køkkenerne, værelserne og kollegiet generelt, skal du forbi Om kollegiet.