Lån af baren

Baren ikke kan lånes af kollegianer, da dette medfører et stort arbejde for formanden for Festudvalget, samt da beholdningen af baren er svært at flytte og kontrollere.

Det er altid muligt for kollegianer at benytte sig af loungen og poolrummet, som er åbent tilgængeligt døgnet rundt. Her gælder husordenen og efter klokken 22 skal støjklager altid accepteres.

Loungen kan lånes til private fest en gang om måneden af kollegianere ved tilladelse fra formanden for Festudvalget. Disse fester må ikke ligge oven i kollegiets egne fester og baraftener. Udlån foregår ved at kontakte formanden med navn, værelsesnummer, tidspunkt for festen, og ca. antal deltagere. Hvis der gives tilladelse så indkræves der et depositum på 500 kr. i kontant forinden, som skal dække evt. efterrengøring.

Depositummet tilbageholdes eller inddrages ved utilfredsstillende eller manglende rengøring efter festen. Rengøring af loungen, poolrummet samt toilet skal være færdiggjort inden klokken 15 den kommende dag. Låneren hæfter for eventuelle skader på inventar, også udover de 500 kr i depositum.

Loungen udlånes ikke til private fester i januar og juni måned af hensyn til eksamenslæsning.