Festudvalget

INFO

Optagelsesmuligheder Udvalgets formand kan optage nye medlemmer.

Om

Hvad er et kollegie uden fester?

I festudvalget sørger vi for at planlægge nogle store fester hvert år, så folk på de forskellige etager har gode muligheder for at være sociale med andre på en anderledes måde. Vi plejer at planlægge 4-6 fester om året, og et par eksempler kunne være:
Tour De Cuisine – Her skal hver etage finde på et tema, en leg og en drink, og så går aftenen med at besøge etagerne. Det er en oplagt mulighed for at møde nye folk, og denne fest er manges favorit.
Fodboldfesten: Denne fest er vores årlige fodboldturnering, hvor etagerne spiller mod hinanden i udklædning. Om aftenen er der fællesspisning for alle i haven og fest i baren.
Desuden har vi mindre temafester, hvor vi pynter vores bar og kælder op, så det hele passer.
Dette er udvalget for dig, hvis du gerne vil være med til at arrangere fede begivenheder for alle på kollegiet. Det er jo det sociale liv, som holder et kollegie sammen.

 

Festudvalget

Forpligtelser og ansvarsområde

Festudvalget står for afholdelsen af kollegiets større fester. Disse fester planlægges for et år ad gangen og annonceres kort tid herefter. Udvalget står for planlægningen og udførelsen af alle dele af disse fester. Dette indebærer, at udvalget reklamerer for festerne i form af plakater og Facebook­begivenheder; annoncerer og indgiver støjvarsler til kollegiets naboer; lægger regnskab og udregner barpriser; indkøber drikkevarer og eventuelt andre festartikler; lægger en barvagtplan og styrer musikken under festen; rydder grundigt op og gør grundigt rent den efterfølgende dag inden for en rimelig tidsgrænse samt sørger for, at der bliver pantet. Derudover pålægger det udvalget at sørge for generel ro og orden, så udvalgets arbejde er velset blandt både beboere og naboer.

Magt

Festudvalget bestemmer selv, hvor mange og hvilke fester der hvert år skal holdes.

Bemyndigelse

Festudvalgsformanden er til valg ved hvert beboermøde. Udvalgets formand kan optage nye medlemmer.

Festudvalget opererer ikke med passivt medlemskab og vil enten aktivere eller ekskludere passive medlemmer. Et medlem kan ekskluderes enten af festudvalgsformanden eller beboerrådets formand ved hensynsløs opførsel under arrangementer, manglende rengøring af baren eller udlevering af kode/nøgler til baren til andre end medlemmer af udvalget.

Økonomi

Barudvalget og festudvalget har fælles økonomi, som administreres af beboerrådets kasserer. Se reglerne her: