Nøgleudvalget

For at kunne modtage en nøgle er alt du skal gøre følgende:

  1. Download den relevante kontrakt, udskriv og underskriv den (der accepteres ikke digitale versioner – kun trykte og underskrevne kontrakter).
  2. Tilføj det beløb der er angivet i den pågældende kontrakt i kontanter med den underskrevne kontrakt ELLER betal via MobilePay (nummer angivet i kontrakt).
  3. Læg kontrakt og penge eller note omkring hvornår overførslen var gjort og læg den i postkassen til det ansvarlige nøgleudvalg. Du kan finde navnet på vedkommende via kontaktlisten på kollegiets Facebookside i det fastgjorte opslag .
  4. Nøglen vil blive lagt i din postkasse, så snart den underskrevne kontrakt og pengene er blevet modtaget af nøgleudvalget.

Om

Kollegiet har mange tilbud til dig som beboer; motionsrum, musikrum og boldbaner, hvor du kan tage vennerne med og spille en gang fodbold om sommeren, er bare tre af dem. Det er nøgleudvalget, der står for din adgang til disse faciliteter og sørger for, at alle udvalgsmedlemmer kan komme ind overalt på kollegiet. Kunne du tænke dig adgang til disse ting, skal du bare snakke med nøgleudvalget. Det bedste er, at der kun er depositum på nøglerne, så når du ikke vil have dem længere, har det hele været ganske gratis!

Forpligtelser og ansvarsområde

Som ene medlem af nøgleudvalget står nøglemanden for at administrere nøgler, kontrakter og depositum, som betales for at få adgang til følgende faciliteter: Musikrummet (50 kr.), saunaen (200 kr.), motionsrummene (200 kr.) og depotrummet (200 kr.). Depositumssummen er angivet i parentes.

Musikrummet og motionsrummene administreres af de respektive udvalg, som selv står for regler for og drift af rummene. Depotrummet administreres af beboerrådet, som selv står for regler og drift af rummet.

Den nøgleansvarlige skal ligeledes administrere nøgler og kontrakter for diverse rum, som bruges af de andre udvalg. Disse nøgler giver hver især adgang til følgende lokaler: Cafe Coma, cafelagrene, festudvalgslageret, fotorummet (medielageret), beboerrådsrummet, beboerrådets postkasse samt beboerrådslageret. Der kræves ikke depositum til disse nøgler.

Lokalerne drives af beboerrådet selv (eller dets udvalg hvor det giver mening). Det er dog nøglemandens ansvar ikke at udlevere nøgler til folk, hvis han vurderer, at vedkommende ikke har noget at lave der. Nøglemanden skal dog rette sig efter formandens beslutninger.

Kontrakterne for faciliteterne skal indeholde regelsættene, som udvalgene og beboerrådet har fastsat (fx bilag D og bilag G). Den nøgleansvarlige kan tilføje yderligere regler, men kontrakterne skal godkendes på et beboerrådsmøde, førend de er gyldige.

Den nøgleansvarlige må kun udlåne nøgler til personer, som bor på Hørhus Kollegiet, og altså ikke på Hørbrækkerkollegiet, i Scandis Boligerne eller beboeres venner. De to andre kollegier har deres egne nøgleansvarlige.

Det forventes, at den nøgleansvarlige er tilgængelig på adressen, telefonen, Facebook eller andre platforme, hvor Hørhus Kollegiets beboere kan forvente at komme i kontakt med den nøgleansvarlige på rimelige tidspunkter. Den nøgleansvarlige skal altså (på nær ved ferie eller sygdom) være til rådighed og kunne udlevere nøgler til personer inden for en rimeligt tidsrum.

Det forventes af den nøgleansvarlige, at vedkommende på foranledning giver rundtur af kollegiets faciliteter og lokaler, inden en evt. kontrakt underskrives.

Det forventes ikke af den nøgleansvarlige, at vedkommende holder øje med, om folk bryder de enkelte regler. Det er de enkelte udvalg, som står for at holde øje med dette. Den nøgleansvarlige har dog pligt til at annullere kontrakter og tilbagekræve nøgler, hvis vedkommende bliver bedt om det.

Magt

Nøgleudvalget besidder ingen magt i sig selv. Den nøgleansvarlige kan dog afvise ønsker om nøgler udleveret til diverse lokaler, men skal rette sig efter formandens beslutninger. Beboerrådet beslutter, hvordan nøgleudvalget skal administrere deres forpligtigelser og ansvarsområder.

Nøgleudvalget besidder ellers kun magt i forbindelse med den almene drift af nøgler, kontrakter og depositum og kan hertil udarbejde forslag til eks. nye kontrakter, men kan ikke beslutte alene, hvordan kontrakterne skal udformes. I sidste ende er det beboerrådet, der, ofte i samråd med nøgleudvalget, beslutter, hvordan kontrakterne skal udformes.
Den nøgleansvarlige har ligesom de enkelte udvalg, som administrerer diverse faciliteter, beføjelser til at annullere kontrakter og tilbagekræve nøgler, bliver en person fanget i at bryde de på kontrakten skrevne regler.

Bemyndigelse

Medlemmer vælges som sædvanligt på et beboerrådsmøde. Der bør kun være ét medlem i udvalget ad gangen, og medlemmet skal bo på Hørhus Kollegiet.