Nøgleudvalget

For at kunne modtage en nøgle er alt du skal gøre følgende:

  1. Download den relevante kontrakt, udskriv og underskriv den (der accepteres ikke digitale versioner – kun trykte og underskrevne kontrakter).
  2. Tilføj det beløb der er angivet i den pågældende kontrakt i kontanter med den underskrevne kontrakt ELLER betal via MobilePay (nummer angivet i kontrakt).
  3. Læg kontrakt og penge eller note omkring hvornår overførselen var gjort og læg den i postkassen til det ansvarlige nøgleudvalg (Jana Trepte, værelse 825).
  4. Nøglen vil blive lagt i din postkasse, så snart den underskrevne kontrakt og pengene er blevet modtaget af nøgleudvalget.

Om

Kollegiet har mange tilbud til dig som beboer; motionsrum, musikrum og boldbaner, hvor du kan tage vennerne med og spille en gang fodbold om sommeren, er bare tre af dem. Det er nøgleudvalget, der står for din adgang til disse faciliteter og sørger for, at alle udvalgsmedlemmer kan komme ind overalt på kollegiet. Kunne du tænke dig adgang til disse ting, skal du bare snakke med nøgleudvalget. Det bedste er, at der kun er depositum på nøglerne, så når du ikke vil have dem længere, har det hele været ganske gratis!

Forpligtelser og ansvarsområde

Som ene medlem af nøgleudvalget står nøglemanden for at administrere nøgler, kontrakter og depositum, som betales for at få adgang til følgende faciliteter: Musikrummet (50 kr.), motionsrummene (200 kr.) og depotrummet (200 kr.). Depositumssummen er angivet i parentes.
Musikrummet og motionsrummene administreres af de respektive udvalg, som selv står for regler for og drift af rummene. Depotrummet administreres af beboerrådet, som selv står for regler og drift af rummet.
Nøglemanden skal ligeledes administrere nøgler og kontrakter for diverse rum, som bruges af de andre udvalg. Disse nøgler giver hver især adgang til følgende lokaler: Cafe Coma, cafelagrene, festudvalgslageret, fotorummet (medielageret), beboerrådsrummet, beboerrådets postkasse samt beboerrådslageret. Der kræves ikke depositum til disse nøgler.
Lokalerne drives af beboerrådet selv (eller dets udvalg hvor det giver mening). Det er dog nøglemandens ansvar ikke at udlevere nøgler til folk, hvis han vurderer, at vedkommende ikke har noget at lave der. Nøglemanden skal dog rette sig efter formandens beslutninger.
Kontrakterne for faciliteterne skal indeholde regelsættene, som udvalgene og beboerrådet har fastsat (fx bilag D og bilag G). Nøglemanden kan tilføje yderligere regler, men kontrakterne skal godkendes på et beboerrådsmøde, førend de er gyldige.
Nøglemanden må kun udlåne nøgler til personer, som bor på Hørhus Kollegiet, og altså ikke Hørbrækker, Scandis eller beboers venner. De to andre kollegier har deres egne nøglemænd.
Det forventes, at nøglemanden er tilgængelig på adressen, telefonen, Facebook eller andre platforme, hvor Hørhus Kollegiets beboere kan forvente at komme i kontakt med nøglemanden på rimelige tidspunkter. Nøglemanden skal altså (på nær ved ferie eller sygdom) være til rådighed og kunne udlevere nøgler til personer inden for en rimeligt tidsrum.
Det forventes af nøglemanden, at han på foranledning giver rundtur af kollegiets faciliteter og lokaler, inden en evt. kontrakt underskrives.
Det forventes ikke af nøglemanden, at han holder øje med, om folk bryder de enkelte regler. Det er de enkelte udvalg, som står for at holde øje med dette. Nøglemanden har dog pligt til at annullere kontrakter og tilbagekræve nøgler, bliver nøglemanden bedt om det.

Magt

Nøgleudvalget besidder ingen magt i sig selv. Nøglemanden kan dog afvise ønsker om nøgler udleveret til diverse lokaler, men skal rette sig efter formandens beslutninger. Beboerrådet beslutter, hvordan nøgleudvalget skal administrere deres forpligtigelser og ansvarsområder.
Nøgleudvalget besidder ellers kun magt i forbindelse med den almene drift af nøgler, kontrakter og depositum og kan hertil udarbejde forslag til eks. nye kontrakter, men kan ikke beslutte alene, hvordan kontrakterne skal udformes. I sidste ende er det beboerrådet, der, ofte i samråd med nøgleudvalget, beslutter, hvordan kontrakterne skal udformes.
Nøglemanden har ligesom de enkelte udvalg, som administrerer diverse faciliteter, beføjelser til at annullere kontrakter og tilbagekræve nøgler, bliver en person fanget i at bryde de på kontrakten skrevne regler.

Bemyndigelse

Medlemmer vælges som sædvanligt på et beboerrådsmøde. Der bør kun være ét medlem i udvalget ad gangen, og medlemmet skal bo på Hørhus Kollegiet.