Infoudvalget

Om

Vil du være med til at skabe social sammenhæng på kollegiet ved at facilitere kommunikation og videnudveksling mellem kollegiets beboere? Så er infoudvalget formentlig noget for dig.

Infoudvalget varetager en række opgaver, der for de fleste er usynlige, men som ikke desto mindre binder kollegiet sammen. Infoudvalget står for at vedligeholde alle interne og eksterne kommunikationsplatforme for kollegiet. Disse platforme indeholder alt fra kollegiets husorden til viden om hvordan man bedst genanvender sit affald. Infoudvalget administrerer helt konkret kollegiets hjemmeside, Facebook-gruppe og infotavler. Hjemmesiden blev lanceret i en helt ny udgave i 2017 og opdateres løbende med nyt indhold og tilpasses kollegiets udvikling. Facebook-gruppen består af mere end 300 medlemmer og modereres, så der sikres en sober debat. Kollegiets infotavler i kælderen er til brug for alle beboere og modereres af infoudvalget, der ligeledes står for at opdatere opslag med kontaktoplysninger på udvalgsmedlemmer.

Vil du være med i udvalget, så tøv ikke med at kontakte udvalgets kontaktperson.

Forpligtelser og ansvarsområde

Infoudvalget varetager diverse informationsplatforme på Hørhus Kollegiet:

  • Infoudvalget administrerer kollegiets infoskærm i kælderen. Det er infoudvalgets opgave at holde infoskærmen kørende og opdateret med eks. opslag om, hvornår næste beboerråds- og beboermøde vil blive afholdt. Beboere og udvalg kan få lagt slides op på infoskærmen, men reklamer for produkter og lignende upassende indhold skal udvalget afvise.
  • Infoudvalget står ligeledes for vedligeholdelse og opdatering af kollegiets hjemmeside. Det er infoudvalgets opgave at varetage drift og design af hjemmesiden. Det er et krav, at udvalget selv er orienteret om, hvorvidt information på hjemmesiden er korrekt og opdateret.
  • Infoudvalget er ansvarligt for opdatering af kollegiets fælles kontaktliste samt at administrere, hvem der har adgang til denne. Infoudvalget er ligeledes ansvarligt for udprintning og ophængning af de dele af den fælles kontaktliste, som skal offentliggøres på alle etagers opslagstavle samt i kælderen.
  • Infoudvalget er ansvarligt for udprintning og ophængning af billeder af beboerrådets medlemmer og suppleanter samt bestyrelsens medlemmer og suppleanter i kælderen.
  • Infoudvalget er ansvarlig for administration af Hørhus Kollegiets officielle og lukkede Facebook-gruppe og skal sørge for at tilføje nye medlemmer samt varetage informationen i gruppen. Det er infoudvalgets ansvar at opretholde god skik og orden i gruppen; henvendelser (personlige såvel som upersonlige) som kan tages uden for gruppen slettes. Opslag fra udefrakommende slettes. Opslag om fremleje må kun være fra kollegiets beboere (såvel som fremlejetagere), som ønsker at fremleje andres eller fremudleje eget værelse på Hørhus Kollegiet.

Magt

Udvalget besidder kun en administrativ magt i form af vedligeholdelse af og opdatering af indhold på infoskærm, hjemmeside, infolister og Facebook-gruppen. Ønsker udvalget strukturelle ændringer, må det tage det op ved et beboerrådsmøde først.

Bemyndigelse

Medlemmer vælges som sædvanligt på et beboerrådsmøde.