Festlokale (Scandis)

INFO

Bestyres af Scandis’ festlokaleansvarlige (se bunden af kontaktlisten)
Pris 200 kr. (engangsbeløb) + 1.500 kr. (depositum)
Links Facebook

Om

Scandis råder over et festlokale, som kan lånes af beboere fra de tre kollegier. Det koster et depositum på 1.500 kr. samt et engangsbeløb på 200 kr.

Kalenderen i bunden af siden viser, om lokalet er ledigt i den periode, du ønsker det.

Billeder

Regler

Ultra-kort-version

 • Kontroller kalenderen ; om den dag du ønsker at anvende Scandis boligernes festlokale er ledigt INDEN du henvender dig til kontaktpersonen.
 • Hold døren til festlokalet LUKKET ; det er festlokalet du har lånt, IKKE hele matriklen (det er meget usandsynligt, at hele den øvrige del af bebyggelsen ønsker at deltage i (eller rettere blive generet af) netop din fest/arrangement den pågældende aften).
  Hvis dine gæster bevæger sig uden for festlokalet (f.eks. i forbindelse med toilet besøg), sørger du selvfølgelig for, at de stort set er lydløse.
 • DU er ansvarlig for alt hvad dine gæster fortager sig ; Hvis de ikke kan opfører sig ordentligt, så lad være med overhovedet at inviter dem.
 • Du har først reserveret lokalet når:
  1. Du har betalt leje (200 kr.) + depositum (1.500 kr.) til kontaktpersonen OG
  2. Du fremgår af kalenderen nedenfor med navn og værelsesnummer (f.eks “Anja Hansen – 311” ).
 • Sørg for at gøre ordentligt rent og ryd op efter at du har lånt lokalet ; det inkludere også alt hvad dine gæster kan have “tabt” på fællesarealerne.

Almindelig version

Generelle regler for leje af beberlokalet på Scandis

Det er kun beboere fra Hørbrækkerhuset, Hørhus kollegiet og Scandis boligerne kan leje lokalet.

Der må max. være 50 personer i beboerlokalet. Lejer er ansvarlig for at dette overholdes.

Ophold på kollegiets fællesareal er kun tilladt i forbindelse med toiletbesøg i stueetagen.

 

Lejebegrænsninger og betingelser

Lokalet udlejes ikke i januar og juni måned af hensyn til eksamenslæsning.

Lokalet udlejes kun en gang pr. weekend af hensyn til husets øvrige beboere og rengøring af lokalet.

 

Udlejningsmåder:

Hverdage – til studegrupper, hyggearrangementer m.v.

Pris/depositum: 10/0 kr. særlige vilkår:

Nøglen udleveres på udlejningsdagen og returneres senest næste morgen (efter aftale med den nøgleansvarlige).

Der må under ingen omstændigheder spilles musik i lokalet af hensyn til bebyggelsens øvrige beboere.

Ved skader/for dårlig rengøring sendes regning.

Lokalet skal forlades rengjort senest kl. 22:30.

 

Weekend – til fest m.v.

Pris/depositum: 200/1500 kr. særlige vilkår:

Nøglen udleveres dagen inden og afleveres senest tilbage søndag kl. 21:00. Hvis nøglen ikke afleveres rettidigt pålægges der en bøde på 200 kr. som trækkes af depositumet.

Musik må skal være slukket kl. 03:00. Lydniveauet (se regler ved musikanlægget) må under ingen omstændigheder overskrides. Klager over særlig groft misbrug kan medfører til bøde (fratrækkes depositummet).