Gæsteværelse (Hørbrækker)

INFO

Bestyres af Hørbrækkers nøgleperson (se bunden af kontaktlisten)
Pris50 kr. per dag + 500 kr. (depositum)

Om

Hørbrækkerhuset råder over et værelse, som kan benyttes til overnattende gæster. Det koster 50 kr. per dag samt et depositum på 500 kr.

Regler

Beboerlokalet kan benyttes til:
–          Overnattende gæster

Perioden er fra en dag og til MAX en uge! Ønsker man at forlænge lejeperioden, skal der søges dispensation hos bestyrelsen på Hørbrækkerhuset. Fx på mail bestyrelsenhb@gmail.com

Generelle regler for leje af beboerlokalet:

–          Kun beboere fra Scandis, Hørhus og Hørbrækkerhuset kan leje lokalet. Alle beboere lejer lokalet på lige vilkår.

–          Ophold på kollegiets fællesarealer er kun tilladt i forbindelse med toilet/badebesøg.

–          Efter kl. 23.00 på hverdage SKAL der være ro, da den heraf følgende støj er til stor gene for kollegiets øvrige beboere.

–          Der er RYGEFORBUD I BEBOERLOKALET (Dette gælder ligeledes for gangen, toilettet og i vaskekælderen!).

–          Det er ikke tilladt have dyr i beboerlokalet.

–          Ønsker man at benytte sengene, skal man lægge sine egne lagner.

–          Det er ikke muligt at annullere en reservation når lejeperioden er påbegyndt.

Lokalet udlejes på følgende måde:
–          Nøglen udleveres på udlejningsdagen og returneres senest næste morgen (eller efter aftale med nøgleperson). Hvis nøglen ikke afleveres rettidig pålægges en bøde på 100 kr. pr. døgn.

–          Beskadigelse af inventar: Meddeles til nøglepersonen og det ødelagte modregnes i depositum.

–          Ved mangelfuld rengøring trækkes automatisk 150 kr. fra depositummet.

Reservation:
– Foregår som via. e-mail eller telefonisk kontakt til en nøgleperson

Betaling:
Det koster kr. 50 pr. døgn at leje beboerlokalet. Hertil kommer et depositum på kr. 500. Betalingen foretages i forbindelse med reservationen.

Rengøring:
Efter benyttelse af lokalet skal det ryddes op, rengøres og luftes ud. Gulvet skal støvsuges og vaskes, bordet tørres af og skraldespanden og køleskab tømmes, slukkes og stå åbent. Toilettet skal ligeledes tjekkes og rengøres uanset om det har været brugt eller ej. Følg den af nøglepersonen udleverede tjekliste.

Bemærk:
I tilfælde af særlig grov eller gentaget overtrædelse af reglerne, kan bestyrelsen fratage enkelte retten til lån af beboerlokalet eller tage særlige forholdsregler (fx. forhøjet depositum).

Bestyrelsen har ret til at benytte mellemgangen selvom lokalet er udlejet, vi opfordrer derfor lejere til at holde døren indtil lokalet låst.

NB! Husk at efterlade beboerlokalet LÅST, med vinduerne lukket og med møblementet placeret som ved ankomsten.

Tags: beboerværelse, beboer, værelse