Klage

INFO

Kla­ger be­hand­les af

Klageudvalget (kontakt).

For­æl­del­ses­frist

4 uger.

Kla­ge­ska­be­lon

Klik her.

Om ind­send­el­se af klager

Før der indgives en klage er det vigtigt, at parterne har forsøgt at løse konflikten på egen hånd først. Det er altså et krav til en klage, at man har haft kontakt til personen, man ønsker at klage over, før man indsender en formel klage. (Ønsker man virkelig ikke kontakt med vedkommende pga. sagens natur, må man selvfølgelig gerne kontakte klageudvalget eller formanden.)

Da behandlingsprocessen tager tid, op­for­dres der til, at en klage indgives senest en måned efter, hændelsen er sket. En klageindgivelse, der referer til en hændelse, som er ældre end en måned, vil under normale omstændigheder anses som værende forældet.

Under normale omstændigheder kan en klage forventes færdigbehandlet inden for 1 måned. I sommerferie og i eksamensperioder kan der dog gå længere tid.

I informationskassen finder du en skabelon, som du kan bruge i udførelsen af en skriftlig klage. Skabelonen indeholder information om, hvilke punkter der bør indgå i den skriftlige klage, men er ikke et krav at benytte.

Du kan sende klagen til et medlem af klageudvalget eller hele klageudvalget på klageudvalghoerhus@gmail.com.