Antenneudvalget

Om

Antenneudvalget står for driften af antennerne, parabolerne samt modtagersystemet i kælderen. Antenneudvalget sammensætter kanalpakker, som stemmes om ved beboermøder. Hørhus Kollegiet, Scandis Boligerne og Hørbrækkerhuset er fælles om dette, og udvalget består af en repræsentant fra hvert kollegium.

Forpligtelser og ansvarsområde

Antenneudvalget bestyrer al udstyr forbundet med antenne, fjernsyn, parabol og lignende samt kanaler for de tre kollegier. Driften af udstyr styres af kollegiernes beboere, og indsatsen beror udelukkende på antenneudvalgets frivillige medlemmer.

Udvalget forpligter sig til at mødes ca. en gang i kvartalet for at diskutere driften og evt. opgraderinger.

Der skal foretages en årlig afstemning om diverse kanalpakker ved kollegiernes generalforsamlinger i efteråret. Forud for generalforsamlingerne skal udvalget gøre sig det klart, hvilke kanaler beboerne på de tre kollegier ønsker ved fx en afstemning. Derefter skal udvalget sammensætte tre til fem kanalpakker, som stemmes om ved føromtalte generalforsamlinger.

De tre kollegiers stemmer vægtes efter antallet af udtag, som kollegierne betaler for, hvorfor fordelingen er således: Scandis Boligerne har 5 stemmer, Hørhus Kollegiet har 16 stemmer, og Hørbrækkerhuset har 33 stemmer.

Magt

Udvalget råder årligt over 2000 kr. fordelt på de tre kollegier til almen drift og reparationer. Overskrider udvalget dette beløb i forbindelse med den almene drift og reparationer, skal det indhente tilladelse fra de respektive kollegiers bestyrelser/beboerråd til finansiering.

Bemyndigelse

Medlemmer vælges som sædvanligt på et beboerrådsmøde. Der skal være minimum én Hørhus-repræsentant.