Antenneudvalget

Om

Antenneudvalget står for driften af antennerne, parabolerne samt modtagersystemet i kælderen. Hver etage har hver sin boxer box (nogle etager har 2 stk. – 1 til hvert køkken), og de kan frit vælge 8 kanaler de ønsker. Der kan skiftes kanaler fra måned til måned. Hørhus Kollegiet, Scandis Boligerne og Hørbrækkerhuset er fælles om dette, og udvalget består af en repræsentant fra hvert kollegium.

Forpligtelser og ansvarsområde

Antenneudvalget bestyrer al udstyr forbundet med antenne, fjernsyn, parabol og lignende samt kanaler for de tre kollegier. Driften af udstyr styres af kollegiernes beboere, og indsatsen beror udelukkende på antenneudvalgets frivillige medlemmer.

Udvalget forpligter sig til at mødes ca. en gang i kvartalet for at diskutere driften og evt. opgraderinger.

Magt

Udvalget råder årligt over 2000 kr. fordelt på de tre kollegier til almen drift og reparationer. Overskrider udvalget dette beløb i forbindelse med den almene drift og reparationer, skal det indhente tilladelse fra de respektive kollegiers bestyrelser/beboerråd til finansiering.

Bemyndigelse

Medlemmer vælges som sædvanligt på et beboerrådsmøde. Der skal være minimum én Hørhus-repræsentant.