Motionsrummene

INFO

Bestyres af Motionsudvalget
Nøgle udleveres af Nøgleudvalget
Depositum 200 kr.
Adgang Kun for folk med nøgle; ingen gæster tilladt.
Åbningstider 6-22 (musik/fjernsyn dog kun 8-20).
OBS Nøglen giver også adgang til både bold- og tennisbane.

Om

Motionsrummene dækker over et rum til styrketræning og et til fitness. De er begge lokaliseret over for vaskeriet (hver deres dør). Det kræver en nøgle fra nøgleudvalget og et depositum på 200 kr. for at benytte sig af dem. Man må ikke tage gæster med ind (end ikke andre medkollegianere, hvis de ikke har nøgler). Det er vigtigt, at man rydder op efter sig, da mange bruger lokalerne i løbet af en uge. Der er åbent fra 6 til 22, dog må man først høre musik og se fjernsyn fra kl. 8 og indtil kl. 20, men udvis venligst selvbeherskelse og respekt for stuen.

Styrketræningsrummet har en lang række dumbbells, to bænkpres og en række maskiner, som alle kan ses på billederne.

Fitnessrummet har to løbebånd, nogle cykler, crosstrainer og igen diverse flere maskiner, som alle findes på billederne.

Billeder

Regler

Træningsområdet er omfattet af følgende regler, som du accepterer ved underskrift. Reglerne bygger på almen pli, solidaritet og respekt for dine medkollegianere og for de mennesker, der yder et frivilligt stykke arbejde, så du kan have gratis træningsfaciliteter.

  1. Motionsrummene må kun anvendes af beboere på kollegiet, som har betalt depositum, underskrevet en kontrakt samt fået udleveret en nøgle. Det er ikke tilladt for personer uden nøgle til motionsrummene (beboer på kollegiet såvel som folk uden for kollegiet) at benytte lokalet, selv hvis de er i følge med en person med nøgle. Der kan undtagelsesvis dispenseres fra denne regel ved aftale med motionsudvalget.
  2. Du må ikke støje unødig. Dette gælder såvel musik fra anlægget, som i udførelsen af øvelser med vægte mm. Husk at respektere overboen.
  3. Motionsrummene må kun benyttes i tidsrummet 08:00 – 22:00. Modtages der klager over støj uden for dette tidsrum er der belæg for øjeblikkelig udelukkelse fra motionsrummene.
  4. Man må ikke fjerne effekter fra rummene, eller flytte noget fra det ene rum til det andet. Man må heller ikke tilføje egne aflagte redskaber. Alle ændringer af rummets infrastruktur skal gå igennem motionsudvalget.
  5. Man skal altid rydde op efter sig selv og låse af, når man forlader lokalerne. Der kommer mange personer efter dig, og vi har ikke nogen ansat til at sætte ting på plads.
  6. Du må ikke flytte rundt på cykler, løbebånd eller andre maskiner. Det er meget dyre maskiner. Samtidig kan de spilde olie og silikone, som gør gulvet glat og beskidt. Hvis du ikke synes, at indretningen er god, kan du kontakte motionsudvalget.
  7. Da træningsfaciliteterne er til for beboerne, vil udvalget gerne opfordre til, at du kontakter os, hvis du har ideer til, eller ønsker om ændringer på området.
  8. Nøgler til motionsrummene administreres af kollegiets nøgleansvarlige. Det er strengt forbudt at udlåne, bytte og give nøgler beboere imellem. Kun personer, som har underskrevet en kontrakt, må have nøgle til motionsrummene. Ved brud på denne regel udelukkes alle implicerede permanent fra motionsrummene, og depositummet tilbageholdes.

Brud på ovenstående regler kan medføre alt fra reprimander til konfiskering af nøgle og permanent udelukkelse fra motionsrummene. Derudover henvises der til kollegiets husorden.

Motionsrummene administreres af kollegiets beboerråd (og altså hverken administrator, inspektør eller pedel). Det er derfor beboerrådets kontaktperson på området, som du skal henvende dig til i forbindelse med problemer. Hvis du er utilfreds med vedkommende, kan du kontakte beboerrådets formand.

Tags: motion, motionsrum, styrketræning, træning, træningsrum, fitness, fitnessrum