Parkeringspladser

INFO

Adgang For beboere såvel som deres gæster.
Parkeringsbevis Der er gratis parkering, men du skal hente en parkeringstilladelse på kontoret.

Om

Hele parkeringspladsen deles frit mellem alle tre kollegier. Der er gratis parkering, men du skal hente en parkeringstilladelse på kontoret. Hvis man er registeret bruger af bilen kan man få en permanent parkeringstilladelse. Der er også en stor MC-plads. Der er rigeligt med cykelparkeringsplads.

Tags: Parkering, parkeringsplads, plads