Parkeringspladser

INFO

Adgang For beboere såvel som deres gæster.
Parkeringsbevis Der er gratis parkering, men du skal hente en parkeringstilladelse på kontoret.

Om

Hele parkeringspladsen deles frit mellem alle tre kollegier. Der er gratis parkering, men du skal hente en parkeringstilladelse på kontoret. Der er også en stor MC-plads. Der er rigeligt med cykelparkeringsplads.

Tags: Parkering, parkeringsplads, plads