Beboermøde 5.10.10

Beboermøde 5.10.10 1. Ordstyrer og referent - Andreas er ordstyrer, Henriette er referent. 2. Dagsorden – der oprettes et nyt punkt 9. som handler om rengøring ved cafe. 3. Meddelelser – ingen 4.  Orientering fra udvalgene: Cafe udvalget: cafeen er renoveret for 20.000 kr. Der er et nyoprettet festudvalget, som arrangerer fester for hele kollegiet. …