Fremlejeudvalget

Om

Hørhus Kollegiets fremlejeudvalg har til opgave at modtage henstillinger til fremleje fra kollegiets beboere til førstebehandling, hvorefter henstillingen videresendes til UBSBOLIG ved godkendelse. Udvalget har ligeledes til opgave at holde øje med og undersøge eventuelt ulovligt fremleje af kollegiets værelser.

Forpligtelser og ansvarsområde

Udvalget har til opgave at modtage henstillinger til fremleje fra kollegiets beboere til førstebehandling, hvorefter henstillingen videresendes til UBSBOLIG ved godkendelse. Udvalget skal ved modtagelse af henstilling til fremleje fra en beboer gøre følgende:

  1. Udvalget skal bede om information, som tydeligt viser, at fremlejets formål skyldes studieophold godkendt af fremlejegivers studie eller skyldes rekreation/sygdom.
  2. Udvalget skal bede om information på, at fremlejegiver og fremlejetager begge er studieaktive.
  3. Udvalget skal kontrollere, at fremlejekontrakten er korrekt udfyldt, og at de angivne retningslinjer er blevet fulgt.
  4. Udvalget skal sende kontrakt og dokumenter videre til administrationen (UBSBOLIG).

De angivne retningslinjer skal godkendes af beboerrådet og er vedhæftet som bilag B.
Udvalget kan ved strid mellem fremlejegiver og fremlejetager mægle og afgøre disse sager.
Udvalget har ligeledes til opgave at holde øje med og undersøge eventuelt ulovligt fremleje af kollegiets værelser. Udvalget skal ved opfordring eller underretning fra en beboer følge op på, om der er tale om ulovlig fremleje ved at anmode indklagede beboer, samt den til den tid boende beboer, om dokumentation for studieaktivitet samt dokumentation for rejsens formål. Udvalget skal samtidigt selv undersøge, fx ved at spørge etagens beboere, om der er tegn på ulovlig fremleje. Finder udvalget, at pågældende beboer ikke kan dokumentere rejsens gyldighed, skal udvalget indstille til opsigelse af lejemålet hos UBSBOLIG.

Magt

Udvalget godkender eller afviser egenhændigt fremlejeansøgninger.
Udvalget kan på beboerrådets vegne indstille værelser til opsigelse, hvis udvalget er sikker på, at der foregår ulovlig fremleje.

Bemyndigelse

Medlemmer vælges som sædvanligt på et beboerrådsmøde.