Referat af Beboerrådsmøde 29/09-2011

Tilstede: Anette, Cecilie, Morten, Andreas, Daniel (uden stemmeret), Kirstine, Jens, Jakob og Signe   Valg af ordstyrer og referent: Cecilie er ordstyrer, Anette er referent   Oplæsning af referat fra sidste møde: Anette opsummerede referatet fra sidst.   Godkendelse af dagsorden og referat: Referatet fra d. 15-08-11 er godkendt. Tilføjelser til dagsordenen: ”Nøgler og koder” …