Referat af beboermøde d. 03.11.13

Referat af beboermøde d. 03.11.13   Valg af ordstyrer og referent Martin vælges som ordstyrer, Minna vælges som referent Beboerrådes beretning Der er blevet konstitueret en ny formand, Martin, som skal vælges på dette møde. Formanden har oprettet en kontortid i beboerrådsrummet hver mandag 11-13. Der er blevet oprettet et trepartskonto, som gør at der …

Referat af beboerrådsmøde d. 03.11.13

Beboerrådsmøde d. 03.11.13 Konstituering af næstformand Susanne genopstiller. Der stemmes: For: 7 Imod: 0 Susanne genvælges.   Kassér Susanne genopstiller. For: 7 Imod: 0 Susanne genvælges   Sekretær: Minna genopstiller. For: 7 Imod:0 Minna genvælges.   Godkendelse af regnskab Der stemmes for godkendelse af regnskab. For: 6 Imod: 0 Blankt: 1 Regnskabet er godkendt. Godkendelse …