Beboermøde 13/4-15 klokken 18:00 i baren

Beboermøde Mandag d. 13-04-2015 kl. 19.00 i baren Valg af ordstyrer og referent Ordstyrer: Daniel (v. 826) Referent: Charlotte (v. 836), renskrevet af Daniel (v. 826) Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Præsentation og afstemning om godkendelse af det årlige budget Regnskabschef Jan Hansen fra UBSBOLIG præsenterer kollegiets budget for 2015/2016. Der er en huslejestigning …