Minutes for beboerrådetsmøde den 17.januar 2018

Til stede: Søren 129 Victor 339 Steff 734 Nikolai 640 Ira 244 Ole 534 Lea 145 Chairman: Viktor Sekretær: Søren aka kongen. Reading of agenda godkendt. Referat fra sidst godkendt Vi snakker om Oles shit først, med henblik på den egentlige dagsorden Messages: Kontrakten er underskrevet Ventelisten er på 1720 personer Vi skal bruge flere …