Minutes for beboerrådetsmøde den 17.januar 2018

Til stede:
Søren 129
Victor 339
Steff 734
Nikolai 640
Ira 244
Ole 534
Lea 145

Chairman:
Viktor
Sekretær:

 • Søren aka kongen.

Reading of agenda godkendt.
Referat fra sidst godkendt

Vi snakker om Oles shit først, med henblik på den egentlige dagsorden

Messages:
Kontrakten er underskrevet
Ventelisten er på 1720 personer
Vi skal bruge flere penge på sociale aktiviteter

 • Vores økonomi er fucking god

Torben er her ikke mere

 • Der kommer ny i februar

Vi skal sikre os at der ikke bliver pillet ved gode ting der bliver gjort ved udflytning(maling og lign.)
Vand varme og el er under budget
Vaskeri har brugt flere penge pga. reparation.
Der bliver lagt sendeplan op om den film-ish der blev optaget på kollegiet

Lydisolering:
Status: 1. og 2. etage er blevet tjekket mens der bliver lavet lydtest.
Der er meget høj lyd og det er til gene.
De har båret over med det men der skal gøres noget!
Problemet er at vi har en betonbygning med gips vægge uden luft imellem

 • Mangel på luft imellem er problemet.

Løsninger:

 • Dk lydisolering – lydisolering i loft og akustisk isolering i siderne – pris på 41.000
 • Nyt tilbud: kan vi få prisen ned?
 • Vi ønsker bevis på resultat så vi ikke spilder pengene
 • Deres kunder er kbh kommune så der er generelt meget høj kundetilfredshed

Lydproblemet er et problem der skal tages seriøst så vi skal have den bedste og IKKE den billigste løsning (måske nok på det store budget)
Supplerende løsning:

 • Plexiglas rundt om trommerne og kan gøres for 1750 kr.

Ole kommer med en pris til næste gang og så går vi måske til ubs – vi holder måske ekstra beboermøde for at få det igennem.

Poolrummet
Poolbordet er i dårlig stand. Skævt, beskidt.
Bordtennisbordet er nok i stykker.
Kan vi gøre noget ved lyset? – det lever sit eget liv – lås fjernbetjeningerne inde
Kan vi indrette poolrummet bedre så det bliver mere hyggeligt? – kan vi lave et hold der står for at gøre noget ved det?

 • Lad os lave et opslag på facebook (Ole) og få bedre møbler

Forslag til fix af poolbord:

 • Ole har fundet rengøringsting. – god ide uanset hvad
 • Cover til bordet (95 kr) – god ide uanset hvad
 • Vi kan skifte klædet (2700 kr + 600 kr transport)
 • Ny køer? Tjek i festudvalgslageret
 • Nyt bord (5500 kr) – forskellige størrelser og dyrere nu større
 • Nyt bortennisbord? (1500 kr)

Ole finder ud af om poolbordet kan fikses.
Samling af mennesker skal lave et forslag til næste gang.
Der bliver afsat et budget på 5000 til nyt klæde og vedligeholdelsesting til pool

 • Og vi siger alle ”ja tak!”

Ole får buget på 2000 til bordtennis.

 • Og vi siger alle ”ja tak!”

Lån af barrum/lounge:

 • Loungen er altid åben for afbenyttelse. Folk skal gøres opmærksom på dette
 • Det er underlagt støjregler.
 • Der er regler som Nikolaj har fundet om udlån af baren og der skal være en særlig grund
 • Vi er ikke fans af at udlåne baren
 • Man kan låne kælderen men skal vi lave regler om arrangementer i loungen som støjer?
  • Vi mener at ja der skal ikke være vigere rammer for loungen end for etagen
 • Det bliver ubehageligt for stuen hvis der er fest for ofte.
 • God ide at få godkendelse gennem beboerråd hvis der skal holdes larmende arrangement
  • Begrænsning på hvor mange arrangementer om måneden der kan larme?
  • Maks en om måneden og først til mølle.
 • Skal varsles i meget god tid (mere end 4 dage)
 • Hvad med rengøring:
  • Inden kl 3. næste dag. 500 i depositum så hvis der ikke bliver gjort rent så bliver pengene trukket til det.
 • Slå et papir op på døren hvis du gerne vil have lokalet.
 • En skal have ansvar for at skrive regler.
  • Lea laver et udkast

Info fra udvalg:
Antenne:

 • Er her ikke
 • Der er ikke krav til at betale antenne bidrag
 • Vi skal til at finde løsninger
 • Camilla vil se på det
 • Bestyrelsen mener at der skal være kanaler på køk men ikke på værelser
 • Prisen går måske gennem det store budget i stedet?

Bar:

 • Der er pause til efter eksamen men møde start februar

Fest:

 • Vi har fastlagt datoer
 • Vi vil have nye medlemmer

Sublease:

 • Intet nyt

Gauna:

 • Intet nyt

Info:

 • Der er ordnet billeder
  Og ellers ikke meget

Klage:

 • Der har været et par klager men de er klaret

Nøgle:

 • Steff ny formand

Workshop:

 • Er her ikke

Økonomi :

 • Regler for beboerrådets økonomi:
  Nikolaj, Søren og Tia har arbejdet på nye regler, både for beboerrådskonto og bar-party-konto.
  Der skal være større gennemsigtighed og styring med vores konti.
 • Skal bar-party-konto genere overskud? Nej, men det skal være en minimumsbeholdning, mener Steff. Søren og Nikolaj er enig. Ira mener, at bar godt kunne genere overskud, men overskuddet skulle så bruges på kollegianerne. Nikolaj mener egentlig også, at man godt kunne lave fester, der går i minus. Det diskuteres meget.
 • Etagebidrag: 2 af de 3 gange skal bruges til TDC. Skal overføres til etagerne efter dette møde. Hvordan skal disse penge bruges? Eller retter, hvordan skal vi italesætte dette? Vi synes, de skulle bruges på TDC. Vi laver regler, der lægger op til brug af pengene til TDC og andre sociale aktiviteter.
 • Gulerødder: Skal de fastsættes nu her til vi ændre det eller skal vi fastsætte dem hver år nyt?
 • VI SKAL ÆNDRE REGLER med henblik på penge vi bruger på ”os selv”. (men henblik på gulerødder og julefrokost)
 • Det vi har lavet til gulerødder er et udspil, vi diskutere til næste møde.

Generelt overblik over vores økonomi:
9 kr. Er blevet brugt for vores konto – Nikolaj for styre på det.
Vi er gået ud med et plus på 4.000 kr. I 2017 – så vi bruger omkring 90% af vores penge på at lave gode ting til Hørhus.
Party-bar-udvalget konto skylder cirka 400 kr. Væk.
Nikolaj forslå, at vi giver 12.000 kr. Til fest og barudvalget, så vi får dem på rette kurs igen. Beboerrådet er enige om, at vi støtter fest og barudvalget!!!

Projekter:
Leaflets: Magnus skal oversætte dem.

Council statues: vi opretter til udvalg – som for styre på det. Flueknepper-udvalget(FKU)

Energy projekt: Jana har fået noget måling på køleskabe, men Victor har ikke fået dem.

Bio waste: Ira står ikke for dette, så måske bare lukke projektet? Men bio affald er et problem på mange etager – vi skulle gøre noget ved det.

Study Hall: Lea siger, at vi skal fjerne ting fra rummet, hvis det skal blive til noget. Alle formænd skal kigge på plads – så vi kan se, om vi kan få mere plads. Måske er noget af det vi opbevarer det ikke nødvendigt. Så kan vi komme i gang med at se på Study Hall.

Sensors: Victor holder møde med elektriker.

Alkohol bevilling:
Vi kunne godt får en– men det er meget meget arbejde!! Overveje det endnu engang.
Dette blev diskuteret meget – vi er blevet enig om, at vi kun holder private fester, dvs. fester eksklusivt for Hørhus beboer, så vi ikke har behov for en alkoholbevillig.

Eventuelt:
Steff nævner flere punkter fra bestyrelsesmødet – blandt andet en sag om dispensation for en beboer på Hørhus. Denne sag er afsluttet – men der er nogen parter, som ikke er enig i den beslutning. Dette er en personalsag og derfor underlagt tavshedspligt og de relevante parter talte sammen efter mødet.

Ny dato – Victor laver en doodle for nyt møde.