Referat af beboerrådets bestyrelsesmøde d.25 november 2008

Referat af beboerrådets bestyrelsesmøde d.25 november. Tilstede: Andreas, Henriette, Stine, Simon, Rasmus, Arne, Maiken, Morten, Neumann og Liv. Ordstyrer og referent Henholdsvis Andreas og Liv vælges. Referat og dagsorden godkendes Meddelelser Arne har fået svar fra brandmyndighederne – brevet læses højt. Brandmyndighederne vil gerne deltage i et møde, men ønsker i højere grad at oplyse …