Referat af beboerrådsmøde 11/11/2010

Referat af beboerrådsmøde 11/11/2010 Til stede: Morten (340), Marie Louise (528), Cecilie (439), Daniel (536), Søren (227), Andreas (148), Mathias (744). 1) Valg af ordstyrer: Andreas (148). Referent: Søren (227). 2) Dagsorden og referat godkendt. 3) Meddelelser: Hans har været indlagt. Ole fylder 60 tirsdag den 16/11, og der afholdes en reception i den anledning. …

Beboermøde 5.10.10

Beboermøde 5.10.10 1. Ordstyrer og referent - Andreas er ordstyrer, Henriette er referent. 2. Dagsorden – der oprettes et nyt punkt 9. som handler om rengøring ved cafe. 3. Meddelelser – ingen 4.  Orientering fra udvalgene: Cafe udvalget: cafeen er renoveret for 20.000 kr. Der er et nyoprettet festudvalget, som arrangerer fester for hele kollegiet. …

Referat af beboerrådsmødet d. 14/9-2010

Referat af beboerrådsmødet d. 14/9-2010 Tilstede: Anette, Rasmus, Daniel, Andreas, Morten, Stine, Henriette og Kirstine 1. Ordstyrer: Andreas, Referent: Kirstine 2. Dagsorden og referat er godkendt 3. Morten har overtaget formandsposten i cafeen fra Rasmus. Ole kommer måske i næste uge ellers på arbejde fra ugen efter. 4. Samlet saldo på vores konto udgør : …

Referat af beboerrådsmøde d. 13/1 2010

Referat af beboerrådsmøde d. 13/1 2010 Tilstede: Rasmus, Anette, Marie Louise, Simon, Daniel, Andreas, Søren og Kirstine Ordstyrer: Andreas, referent: Kirstine. Punkt 7 rykkes op før punkt 6 – Beboerrådet giver en øl eller sodavand til mødets deltagere. - Ole og Hans har fået julegaver (Amagerbryghusøl) til 300 kr. pr. stk. - Vi får cykelstativerne, …

Referat af ekstraordinært beboermøde d. 13/1 2010

Referat af ekstraordinært beboermøde d. 13/1 2010 Ordstyrer: Andreas, referent: Kirstine. 21 personer tilstede. Der var 30 indkomne forslag. Der vil formentlig komme et overskud på omkring 500.000 kr i forbindelse med. renovation af fyrrummet. De forslag som stemmes videre, vil blive taget med til bestyrelsesmødet d. 8. april. Regnvandsbeholder til toiletskyld. Det vil spare …

Referat af beboerrådsmøde d. 23.april 2009

Referat af beboerrådsmøde d. 23.april 2009 Tilstede: Andreas, Mathias, Jakob, Anette og Liv. Christian og Marie-Louise deltager også selvom de ikke er i beboerrådet længere. 1)      Ordstyre: Andreas og referent: Liv 2)      Godkendt referat og dagsorden 3)      Meddelelser: Ole har fået nyt (flot) kontor. Havedøren har fået ny lås som beboerne ikke har nøglen til …

Beboerrådsmøde 24/2-2009

Tirsdag d. 24. februar 2009 kl. 19.30 i Café Coma Deltagere: Majken, Aagaard, Neumann, Arne, Marie-Louise og Andreas Afbud: Daniel, Simon, Liv. Valg af ordstyrer og referent -   Andreas er valgt til ordstyrer. -   Andreas er valgt til referent. Godkendelse af dagsorden og referat - Såvel dagsorden som referat er godkendt. Meddelelser -      Aagaard er …

Referat af beboerrådsmøde tirsdag den 12/01/09

Referat af beboerrådsmøde tirsdag den 120/01/09 Tilstede: Andreas v148 Morten v340 Daniel v536 Rasmus v.342 Simon v.248 Liv v. 645 Stine v.626 Afbud fra: Henriette, Marie Louise, Christian og Majken 1. Valg af ordstyrer og referent Andreas er valgt som ordstyrer og Daniel som referent 2. Godkendelse af dagsorden og referat Referat og dagsorden er …