Referat af beboerrådsmøde 15.08.11

Til stede: Daniel, Andreas, Morten, Cecilie, Signe, Jens, Kirstine, Anette, Jannie Fraværende: Søren, Jakob   Cecilie er ordstyrer og Anette tager referat. Referatet fra mødet d. 21.06.11 blev læst op. Dagsorden godkendt og referat fra 21.06.11 godkendt. Meddelelser: Boilerrummet skulle være færdigt om ca. 3 uger. Når boilerrummet er færdigt vil blive foretaget energitjek. Boldbanen …

Referat af beboerrådsmøde 21.06.11

  Til stede: Morten (340), Signe (433), Søren (277), Jens (425), Cecilie (439) Tilhørere: Simon (248), Martin (829) Fraværende: Andreas (148), Daniel (536), Kristine (341), Jakob (348), Anette (329), Matias (744), Jannie (126), Rasmus,   Valg af ordstyrer og referent Ordstyrer: Morten, Referent: Cecilie Oplæsning af referat fra sidste møde Referatet blev læst op.   …