Referat af beboerrådsmøde 21.06.11

 

Til stede: Morten (340), Signe (433), Søren (277), Jens (425), Cecilie (439)

Tilhørere: Simon (248), Martin (829)

Fraværende: Andreas (148), Daniel (536), Kristine (341), Jakob (348), Anette (329), Matias (744), Jannie (126), Rasmus,

 

 1. Valg af ordstyrer og referent

Ordstyrer: Morten, Referent: Cecilie

 1. Oplæsning af referat fra sidste møde

Referatet blev læst op.

 

 1. 3.   Godkendelse af dagsorden og referat

Begge dele blev godkendt.

 

 1. Meddelelser

Cecilie og Morten har holdt møde med Ole og UBS. Der diskuterede de bl.a. § 10 i husordenen.

At klageudvalget består af beboerrådets 2 repræsentanter i bestyrelsen samt inspektøren er i overensstemmelse med div. Love og regler.

Vi formulerer altså klager og træffer afgørelser og sender dem ind til UBS, som kigger formuleringerne igennem og sætter dem ind i deres standard-breve.

 

Derudover snakkede de om samarbejdet mellem inspektøren, Beboerrådet og UBS. For at undgå forvirring, bliver det sådan, at man sender en mail til formanden, når man skal ned og kontakte Ole ang. Et beboerrådsprojekt. Formanden laver så et lille dokument med sin underskrift, så alle parter ved, hvad der skal bestilles, indhentes tilbud på el. lign.

 

 

 1. Økonomi 

Der står i øjeblikket 50.530 kr. på beboerrådets konto, hvoraf de 27.070 kr. er sat af til etagerne. Dette giver 23.460 kr. at rutte med. Vi udsætter beslutningen om afsættelse af penge til etagerne til efter sommerferien.

 

 1. Gulerødder

Udsættes til næste møde. Alle var dog enige i, at det er en god ide.

 

 1. Nyhedsbrev / Nyhedsskærm

Søren Borg indhenter tilbud på en skærm og en boks til at sætte uden over som beskyttelse til næste møde.

 

 1. Studietjek

Jakob fra UBS står for vores studietjek. Han havde ikke fået beskeden om, at de skulle skrive grunden til at folk bliver opsagt i brevene. Dette gør han fra nu af.

Han har foreslået, at vi tager en diskussion om, hvorvidt vi vil have studietjekket flyttet tilbage til januar, så beboerne undgår at få evt. opsigelsesbreve i eksamensperioden. Hvis vi vælger at flytte det, betyder det dog, at studieaktivitetsdokumentationen, skal sendes ind, før de fleste har fået deres eksamenskarakterer.

Alle var enige i at vi beholder studietjekket i februar.

Ole og Cecilie Sætter en seddel op i forbindelse med studietjek, hvor man huskes på, at man skal indsende papirerne, og at man kan kontakte UBS, hvis der er fag eller andet, man har svært ved at dokumentere indenfor fristen.

 

 1. Rapseri i baren:

Skydes til næste møde.

 

 1. Status af igangværende projekter
 • Vandsparere(Morten): De passer ikke, uanset, hvilke krumspring Hans har gjort. Så nu prøver Hans at få VVS’eren til at se på det.
  • Brandmøbler (Cecilie): Intet
  • Emhætter (Cecilie): Der blev skruet op for suget d. 13/6. Vi er meget glade for det nye sug.
  • Fodboldbane (Jens og Morten): Cecilie og Morten sætter sig ned og kigger på, hvad der blev besluttet på Bestyrelsesmødet. Jens overtager projektet, når der er blevet sået græs.
  • Lydisolering (Mads og Morten): Bliver først på den anden side af sommerferien. Udvalget indhenter nyt tilbud på lydisolering af baren. Bille tænker over, om han vil være med som tovholder på projektet.
  • LED-pærer (Daniel): Daniel vil gerne have 500 kr. til at bestille 2 LED-pærer til test. Dette er enstemmigt vedtaget.
  • Energitjek (Cecilie): Cecilie beder Ole om at kontakte dem og finde ud af nyt inden næste beboerrådsmøde.
  • Renovering af cafeen (Cecilie): Vi har fået 14.599 kr. af Tuborg Fondet til indkøb af møbler til cafeen. Cecilie og Morten sætter sig ned og snakker om, hvordan og hvornår der kommer til at ske noget og om det evt. skal koordineres med lydisolering af cafeen.
  • Cykelstativer (Jens): Jens tager kontakt til Daniel og går ned og snakker med Ole om indhentning af tilbud på cykelstativer.
  • Fremleje (Andreas): Cecilie havde et par spørgsmål: 1) skal ændringer af fremlejereglerne vedtages på et beboermøde, eller kan de bare vedtages i beboerrådet? 2) Hvem står for at syne værelser i forbindelse med fremeleje? Punkterne tages op på næste møde.

 

 1. Orientering fra udvalgene
 • Musik: Simon gør rummet rent.

Simon stabler trommerne i et hjørne og sørger for at folk ikke bruger det. Trommesættet skal have nyt skind efter festivalen i lørdags.

Den ene højtaler bliver ved med at gå i stykker. Simon foreslår, at vi sælger det sæt, vi har og køber et par nye. Simon indhenter et tilbud på et par nye og kigger på, hvor meget vi kan få for dem, vi har.

Vi skal måske have stemt klaveret i en nærmere fremtid. Vi afsatte 1500 kr. til dette. 5 for 0 imod.

 • Motion: Løbebåndet virker stadig ikke. Morten og Jakob kigger på det. Udvalget har ca. 20.000 kr. hvis ikke de kan få leverandøren til at dække reparationen, bruger de selv midler på at reparere det.

Udvalget sætter yderligere en renoveringsseddel op, hvor folk kan skrive, hvis de mener, der er noget, der skal ordnes.

Rengøringsordningen tages op på næste møde. 

 • Caféen: Vi har haft indbrud d. 17/6 kl. 03.20, hvor de brækkede hoveddøren op. Tyvene har muligvis nøgle til bordtennisrummet. Derfor er der sat ny magnet-lås på døren indtil bordtennisrummet og en metalliste på hoveddøren, så den ikke kan brækkes op. På overvågningskameraet kan man kun se, at de tager 1 kasse Somersby og muligvis et par colaer i lommerne.

Efter påskefrokosten skylder beboerrådet cafeen 1.132 kr., men cafeen skylder også beboerrådet 2.000 kr. Pengene bliver modregnet.

Der bliver afholdt cafeer hen over sommeren.

Martin har fortalt cafemedlemmerne, at det ikke er i orden, at folk tager gratis ting i baren.

Cafeen vil gerne have en projektor. Der er ikke indhentet tilbud endnu, men de vil gerne have den til at sidde inde i caferummet. Cafeen vil gerne have et tilskud til indkøb af projektor på 4.000 kr. Dette blev vedtaget med 5 stemmer for og 0 mod. Cafeen lægger selv yderligere penge i projektet og køber lærred, kabler, ordentlig montering etc. Cafeen får nyt køleskab i morgen.

Carlsberg er tilfredse med os. De kan se, at vores salg er steget.

 • Antenne: Søren har sendt en mail til Matias, men har ikke fået svar. Simon er også med i udvalget.
 • Net: Intet.
 • Projektor: Simon har snakket med Lasse. Han har købt ny DVD-afspiller. Han har planer om at lave helt nyt stavær til det. Han har yderligere lavet en brugsanvisning.
 • Fest: Vi havde en god, vellykket festival. Vi solgte 11 fustager og 6 kasser Somersby. Bandene syntes, det var fedt. De blev og festede med hele natten. Der var ca. 4.000 kr. i overskud.

Det er succesfuldt, at det er et fast festudvalg, der står i baren. Dett ekan ses på det manglende underskud fra de sidste fester.

Udvalget købte pizza for ”gulerødderne” til oprydningsholdet.

Den politiske debat står Morten og Andreas for at stable på benene. Det bliver senest en gang i september, alt afhængigt af, om der bliver valgkamp før det.

Festudvalget vil gerne have deres eget rum til varer, fryser, køleskab, pynt, etc. Da der ikke længere er plads i cafeens lager. Festudvalget vil gerne inddrage det gamle postpakkerum. Morten snakker med Ole om dette. Hvis Ole går med på det, flytter festudvalget ind i rummet, hvis de ikke kan blive helt enige om løsningen, tages punktet op på næste møde.

 • Have: Haven har ikke lidt overlast fra festivalen.

Grillerne bliver brugt. Der er dog ikke købt rensegrej ind endnu. Jens snakker med Ole om, at få skaffet kæder til at låse dem fast med, som kan låses op med nøglen til cykelkælderen.

Simon foreslår 2 hængekøjer til haven. Jens snakker med Ole om et nyt tilbud på pavilloner.

 • Husorden: Udvalget skal overveje, om motionsrummet skal være åbent til kl. 23.00 og tage det med sammen med de andre ændringer til husordenen til beboermødet til efteråret.

Der afventes ny mødedato. Men udvalget er  næsten færdigt med at gennemgå ordnerne. Den færdige version bliver lagt ud til alle inden beboermøde, hvor alle ændringer kommer op til afstemning separat. Alle ændringer sendes yderligere forbi UBS jurister til godkendelse, inden det sendes ud til kollegiets beboere.

 • Nye udvalg?

Morten foreslår, at vi nedsætter et sikkerhedsudvalg, som kan tage sig af at registrere stenkast, indbrud mm. Udvalget kan evt. tage kontakt til lederne af institutionerne på den anden side af gaden. Man kan også søge trygfondet om penge til kameraer. Udvalget er oprettet og består indtil videre af Morten. Simon tænker over, om han vil være med i udvalget til næste møde.

 

 1. Eventuelt:

Cecilie tjekker op på hvordan det går med renovering af Boilerrummet.

Infoskærmen kommer på som projekt på næste dagsorden.

Referater skal fremover også sendes til Camilla.

 

Næste møde: Mandag d. 15/8 kl.19.00

God sommerferie!

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s