Referat af beboerrådsmøde 15.08.11

Til stede: Daniel, Andreas, Morten, Cecilie, Signe, Jens, Kirstine, Anette, Jannie

Fraværende: Søren, Jakob

 

 1. Cecilie er ordstyrer og Anette tager referat.
 2. Referatet fra mødet d. 21.06.11 blev læst op.
 3. Dagsorden godkendt og referat fra 21.06.11 godkendt.
 4. Meddelelser:
 • Boilerrummet skulle være færdigt om ca. 3 uger.
 • Når boilerrummet er færdigt vil blive foretaget energitjek.
 • Boldbanen er blevet jævnet. Det kostede omkring 12.000 kr., der var afsat 10.000 kr. på bestyrelsesmødet d. 07.04.11. 
 • Der er blevet smadret ruder igen.
 1. Økonomi: Kassereren har sendt mail til fordamen.
 • Han vil udskrive oversigten over etagekonti og deres nuvværende saldi.
 • Der står 51.839 på beboerrådets konto, heraf er 23.122,23 kr afsat til etagerne. Disponibelt for beboerrådet er dermed 30.716,77 kr. Dog er følgende betalinger på vej: 5000 til festudvalg + betaling for pizza til møde. 4000 til cafeen for projektor. Det giver ca. 18.500.
 • Et enstemmigt beboerråd vælger at afsatte 1000 kr. til hver etage. Saldo: ca 10.500
 • Kassereren meddeler at beboerrådet har 2000 kr. til gode hos Cafeudvalget.

NOTE: I referatet fra mødet 21.06.11 fremgår det at beboerrådet skylder Cafeudvalget 1.132 kr. for påskefrokosten som skal modregnes. Dvs. det skyldte beløb er: 868 kr.

 1. Gulerødder: Vi afsætter penge til gulerødder i udvalgene. 
 • Der er afsat penge til Festudvalget (350 kr. pr. halvår) på mødet d. 21.05.11
 • ”Husordensudvalget” vil lave et punkt om retningslinier for udvalgene i forretningsordenen.
 • Udvalgsredigering: Skal de have gulerødder? Skal de fortsat være et udvalg?

Musikudvalg: Enstemmigt vedtaget 100 kr. pr halvår

Motionsudvalget: Enstemmigt vedtaget 100 kr. pr halvår

Cafeudvalg: Enstemmigt vedtaget 350 kr. pr halvår

Antenneudvalg: Enstemmigt vedtaget 100 kr. pr halvår

Netudvalg: Enstemmigt vedtaget 100 kr. pr halvår

Projektorudvalg: Det overvejes om det er en forkert betegnelse for et 1-mands-udvalg.

Afstemning:

Projektorudvalget forbliver et udvalg: Ingen stemmer ud af 9

Forbliver udvalg, men sammen med playstation: 2 stemmer ud af 9

Projektorudvalget nedlægges, Lasse (543) er ”kun” udlånsmand: 5 for ud af 9

Det er vedtaget at udvalget nedlægges.

Haveudvalg: Enstemmigt vedtaget at udvalget ikke er etableret nok til at til at få gulerødder.

Husordensudvalg: Enstemmigt vedtaget at det nedlægges som udvalg og får status af projekt.

Sikkerhedsudvalget: Enstemmigt vedtaget at udvalget ikke er etableret nok til at til at få gulerødder.

 1. Spontane køkkenfester på Scandis er til gene for beboerne lige opad Scandis og på vestsiden af kollegiet i det hele taget. Morten retter henvendelse til bestyrelsen for Scandis. Sender brevet rundt på mail til beboerrådet.
 2. Status af igangværende projekter:

Vandsparer: Af uforklarlige årsager er projektet gået i vasken.

Morten tager kontakt til Ole om et vvs-tilbud.

Brandmøbler:  Vi har fundet godkendte møbler, men brandmyndighederne bliver ved med at ændre deres betingelser. Dialogen fortsætter.

Emhætter: vi venter og ser med det nuværende sugeniveau.

Fodboldbanen: Se meddelelser. Lad vær med at gå ind på den.

Nyt projekt: Hegn til fodboldbanen og tennisbanen: Jens og Andreas

Lydisolering: Intet nyt.

Renovering af cafe coma: Vil vente til der er noget nyt om lydisolering, så det kan ordnes på samme tid.

Led-pærer: Intet der dur endnu . Daniel fortsætter med projektet selvom han snart flytter.

Energitjek: Københavns kommune laver energitjek om 3 uger.

Cykelstativer: intet nyt

Nyhedsskærm: intet nyt

Fremleje: Cecilie har en forespørgsel fra Camilla (UBS) om værelsestjek. Det er fremudlejerens selv der skal sikre dokumentationen for værelsets stand før og efter fremleje. Opstår der et problem ender en klagesag hos beboerrådet.  Andreas overdrager fremlejekontrakterne til UBS (alt er vedtaget fra vores side).

 1. Udvalg:

Musik:  Sms fra formand-Simon:

 • Der bliver gjort rent og ryddet op i uge 33.
 • 10.000 for nye højtalere.
 • Klaver ikke stemt, 1500 er afsat på mødet 21.06.11.
 • Simon  har ikke indhentet tilbud på de gamle højtalere.

Projektorudvalg: (nedlagt fra næste møde) Nyt rullebord, det hele fungerer snart, anlæg fikset.

Motion: Morten vil gerne købe et nyt anlæg, der er penge til det. Motionsrummet bør sikres, der er mulighed for stød. Eventuelle udgifter afholdes af daglig drift. Rengøringen fungerer ikke.

Nyt Projekt: Rengøring af fællesarealer/ motionsrum: Morten og Anette

Vi vil undersøge mulighederne for at motionsrummet kan blive gjort rent som et fællesareal, det kræver nok at der kommer chip i døren, så alle kollegianere kan bruge det. Måske kan rengøringen udvides til flere fælleslokaler i kælderen. Skal det være en del af den daglige drift, skal muligvis undersøge de ansattes kontrakter, hvis vi skal ansætte en yderligere person til rengøring. Det kan eventuelt tages op med UBS.

Cafeudvalget: Formand-Manley kommer og afrapporterer:

Gode sommerbarer –succes. Projektor (beboerådets penge) og lærred (cafeens egne penge) er indkøbt. Det går godt med salget. Anette mindes om støjopslag der tidligere er diskuteret, hvor folk opfordres til at lægge en besked til cafeformanden (829) hvis lukketider overskrides, så vil han henvende sig til de ansvarlige.

Antenne:  Daniel fortæller: Fiber bestilt. Der er vist noget med at det ikke kan levere tv3.

Net: Intet nyt.

Festudvalget: Postpakkerummet er overtaget, ikke helt ryddet, mangler nøgle.

Haveudvalget: Kæder til grill diskuteres med Ole. Opslag om udlån mm. Grillbørster er indkøbt plus grillsæt. Indkøbe rengøringsmidler til grill? Vælger at informere om anvendelige rengøringsmidler i stedet.

Sikkerhedsudvalget: Cecilie har talt med Ole om de mange smadrede ruder. En håndværker har fået skudt rude ind med haglgevær. Ole vil snakke med politiets indsatsleder fordi det går ud over vores forsikringsforhold. Vi har fået tilladelse til at sætte kamera op og filme parkeringspladsen og stien hvor de kaster fra. Ole har indhentet tilbud på 25.000 og 27.000. Vil forsøge at få de andre kollegier med. Sikkerhedsudvalget vil kontakt politiet om hvor god billed-kvalitet de skal bruge. Udgiften til kameraer skal tages op på et beboermøde. Men vi overvejer at henvende os direkte til bestyrelsen, hvis det bliver nødvendigt før beboermøde og bestyrelsesmøde.

Husorden:  (projektstatus fra næste møde) Møde d. 23.08.11 kl. 17 på tredje etage hvor vi arbejder med forretningsordenen.

 1. Eventuelt:
 • Beboerrådsindkaldelser på mail ville gøre det lettere for referenten.
 • Forslag: Playstation sættes sammen med kollegie-projektor så man kan se blueray-dvd. Der skal købes kabler til joypads og hdmi-kabel. Lasse (543), nuværende udlånsmand, kan bruge op til 500 kr. før næste møde på disse ting (Enstemmigt vedtaget.. Daniel henvender sig til Lasse.
 • Jens henvender sig til Ole om nyt cykeltjek, som også omfatter cykelkælderen.
 • Der Bestyrelsesmøde d. 06.10.11. Næste Beboerrådsmøde d. 29-09-11 kl 18.

Beboermøde d. 04-10-11 kl. 19.30

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s