Referat af ekstraordinært beboerrådsmøde Mandag d. 07.04 2014 i Café Coma

Ekstraordinært beboerrådsmøde referat Mandag d. 07.04 2014 i Café Coma   Beboerrådet konstituerer sig selv efter beboermødet. Alle pladser i beboerrådet er fyldt ud, og alle etager er repræsenteret. Alle suppleantpladser er ligeledes fyldt ud – det er dejligt. Valg af næstformand til beboerrådet: Stephen (v. 739) stiller op. Stephen vælges som næstformand for beboerrådet. …

Referat af beboermøde Mandag d. 07.04 2014 kl. 20.00 i Café Coma

Beboermøde Mandag d. 07.04 2014 kl. 20.00 i Café Coma   Valg af ordstyrer og referent Ordstyrer: Bressing (v. 847) Referent: Bressings mobil (v. 847)  1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt   2. Præsentation og afstemning om godkendelse af det årlige budget for kollegiet Budgettet har været tilgængeligt i alle køkkener i to uger. Vi …

Referat af ekstraordinært beboerrådsmøde – 01.04.14

Tilstede: Martin, Susanne, Rasmus (suppleant for Bjarke), Tenna, Minna, Stephen, Daniel, Janni, Stefan, Anders, Uffe, Ditte, Kira   1.      Valg af ordstyrer og referent Martin vælges som ordstyrer, Minna vælges som referent.   2.      Godkendelse af dagsorden Godkendt.   3.      Meddelelser -          Meddelelse omkring opsætning af telt forud for fodboldfest – D. 03.05.14 er blevet …