Referat af ekstraordinært beboerrådsmøde – 01.04.14

Tilstede: Martin, Susanne, Rasmus (suppleant for Bjarke), Tenna, Minna, Stephen, Daniel, Janni, Stefan, Anders, Uffe, Ditte, Kira

 

  1. 1.      Valg af ordstyrer og referent

Martin vælges som ordstyrer, Minna vælges som referent.

 

  1. 2.      Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

 

  1. 3.      Meddelelser

–          Meddelelse omkring opsætning af telt forud for fodboldfest – D. 03.05.14 er blevet valgt som dato for dette, mød endelig op, for der bliver brug for alle hænder.

–          Meddelelse omkring lydisolering af Café Coma – Firmaet har været ude, det er gået fint. Der skal pilles en masse ting ned inden de kommer. Der kan der evt. være brug for hjælp. Der informeres om hvornår der er brug for dette.

–          Overskydende midler – Efter samtale med UBS er det kommet frem at der er blevet brugt midler uden tilladelse. Dette bliver taget med bestyrelsesmødet, hvor der vil blive taget stilling til hvad der skal videre skal ske med dette.

–          Erik med til beboerrådsmøder – UBS forslår at Erik skal med til beboerrådsmøder for, at lette kontakten, så en del led kan springes over.

–          Martin stopper som formand – da Martin stopper som formand på mandag d. 07.04.13 fratræder han alle de projekter han er med, på nær spil og spas.

–          Kollegianerbidrag – Der er snak om at hæve de 20 kr. i kollegianerbidrag, måske årligt, eller i takt med huslejestigning, for at det er mere i trit med tiden. Det påpeges at disse måske skal stige 1 kr. om året i de næste 5 år. Så kan der om 5 år revurderes om dette skal forsættes.

–          Nationale banklån – Der skal begyndes at afbetales på disse, senest i 2018 og 2019. Da det kun bliver dyrere og dyrere jo længere vi venter forslås det at vi begynder snart. Det er op til bestyrelsen at tage denne beslutning på næste møde, i slutningen af april.

 

  1. 4.      Beboermøde

Daniel har kigget på budgettet for vaskemaskiner og tørretumblere, der var først budgetteret til nye vaskemaskiner til næste år, men det er blevet fikset nu.

Huslejen kommer til at stige igen, da vi bruger mere vand og varme – mere end sidste år. Det påpeges at der før i tiden er blevet brugt lige så meget vand. Det ændrer dog ikke på, at der bliver for meget vand.

Den gode nyhed er at vores elforbrug er faldet, så det er et plus.

Udgiften for rengøring er gået op, det vides ikke hvorfor – Martin sender en mail om dette.

Vi betaler mere af på vores underskud en lovgivningen kræver – også på dette punkt tages der også kontakt.

Indvendig vedligeholdelse er steget med 95.000 kr., hvilket vi mangler en forklaring på – Stefan skriver en mail om dette.

Hvis vi begynder at betale af på vores lån vil huslejen igen stige.

Stephen står for at præsentere budgettet til beboermødet.

 

Projekter fra sidste beboermøde

Fællesrengøringsmidler til etagerne – Daniel har ikke nået at forberede sig til dette møde, så det når han heller ikke til beboermødet. Droppet.

 

Brandmøbler – der stemmes om på beboermødet, om hvorvidt vi ønsker at fortsætte dette projekt. Martin forslår at vi dropper brandmøblerne, da vi ikke kan leve op til de krav brandmyndighederne stiller op (se referat fra sidste møde for disse krav). Det bliver besluttet at der skal gås videre med dette.

 

Tv-løsning – Vi skal stemme om den forrige tv-løsning igen.

 

Have-tiltage – Udvalg har 3 tiltag som også kommer med til mødet.

 

Kira ankommer til mødet.

 

Det skal noteres, at der skal stemmes om medlemmer til klageudvalget.

 

Der skal ske en bredere reklamation for diverse udvalg, så vi kan hente medlemmer udefra.

Det besluttes at Ditte bager kage til beboermødet.

 

  1. 5.      Bestyrelsesmøde

Det var mening at der skulle have været bestyrelsesmøde dagen efter beboermødet, men dette er blevet rykket, så der er ikke længere noget planlægningsproblem.

 

  1. 6.      Regnskab/budget – UBS og revisor

Der har flere gange været et problem at budgettet og regnskabet er forsinkede, det var det også denne gang. Der var møde i dag, hvor der er gjort klart at de forskellige frister skal overholdes.

Vi har fået lovning på skrift at UBS vil opretholde fristerne. Martin vurderer at vi nu kan regne med at de vil leve op til deres ord, og syntes ikke vi skal tage sagen videre.

 

  1. 7.      Lukket punkt

Kira, Janni, Tenna, og Ditte forlader mødet.

 

  1. 8.       Lukket punkt

 

  1. 9.      Eventuelt

–          Stefan overtager trepartskontoen fra Stephen.

–          Nøglen til styrketræningsrummet er blevet udskiftet til en magnet nøgle.

 

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s