Referat af Beboerrådsmøde 29/09-2011

Tilstede: Anette, Cecilie, Morten, Andreas, Daniel (uden stemmeret), Kirstine, Jens, Jakob og Signe   Valg af ordstyrer og referent: Cecilie er ordstyrer, Anette er referent   Oplæsning af referat fra sidste møde: Anette opsummerede referatet fra sidst.   Godkendelse af dagsorden og referat: Referatet fra d. 15-08-11 er godkendt. Tilføjelser til dagsordenen: ”Nøgler og koder” …

Referat af beboerrådsmøde 15.08.11

Til stede: Daniel, Andreas, Morten, Cecilie, Signe, Jens, Kirstine, Anette, Jannie Fraværende: Søren, Jakob   Cecilie er ordstyrer og Anette tager referat. Referatet fra mødet d. 21.06.11 blev læst op. Dagsorden godkendt og referat fra 21.06.11 godkendt. Meddelelser: Boilerrummet skulle være færdigt om ca. 3 uger. Når boilerrummet er færdigt vil blive foretaget energitjek. Boldbanen …

Referat af beboerrådsmøde 21.06.11

  Til stede: Morten (340), Signe (433), Søren (277), Jens (425), Cecilie (439) Tilhørere: Simon (248), Martin (829) Fraværende: Andreas (148), Daniel (536), Kristine (341), Jakob (348), Anette (329), Matias (744), Jannie (126), Rasmus,   Valg af ordstyrer og referent Ordstyrer: Morten, Referent: Cecilie Oplæsning af referat fra sidste møde Referatet blev læst op.   …

Referat af beboerrådsmøde d. 30. maj 2011 kl. 19

Referat af beboerrådsmøde d. 30. maj 2011 kl. 19   Tilstede: Andreas (148), Matias (744), Morten (340), Daniel (536), Cecilie (439), Jens (425), Signe (433), Søren (227) og Kirstine (341) samt Anette (329) senere Fraværende: Anne Brandt (745), Jakob (348) og Jannie (126) 1. Valg af ordstyrer og referent Ordstyrer: Cecilie; referent: Kirstine 2. Oplæsning …

Referat af beboerrådsmøde 31/3/2011

Referat af beboerrådsmøde d. 31. marts 2011 kl. 19 IKKE GODKENDT FØR d. 28/4-2011 Tilstede: Andreas (148), Matias (744) og Jakob (348) (senere), Morten (340), Rasmus (342), Anette (329), Daniel (536) Cecilie (439), og Kirstine (341) Valg af ordstyrer og referent Ordstyrer: Andreas; referent: Kirstine Godkendelse af dagsorden og referat Nyt punkt 7: påskefrokost. De …

Referat af beboerrådsmøde d. 14. marts 2011

Referat af beboerrådsmøde d. 14. marts 2011 Tilstede: Andreas (148), Matias (744) og Jakob (348), Morten (340), Rasmus (342), Anette (329), Daniel (536) og Kirstine (341) Fraværende: Cecilie (439) Valg af ordstyrer og referent Ordstyrer: Andreas; referent: Kirstine Godkendelse af dagsorden og referat Husordensudvalget og lydisoleringsudvalget mangler under punkt 9. Meddelelser Rasmus (342) og træder …

Referat af beboerrådsmøde d. 18. januar 2011

Referat af beboerrådsmøde d. 18. januar 2011 Tilstede: Andreas (148), Cecilie (439), Morten (340), Rasmus (342), Marie Louise (528), Anette (329), Daniel (536) og Kirstine (341) Tilhører: Christine (846) Fraværende: Matias (744) og Jakob (348) Valg af ordstyrer og referent Ordstyrer: Andreas, referent: Kirstine Godkendelse af dagsorden og referat Godkendt Meddelelser Marie Louise flytter og …

Referat af beboerrådsmøde 11/11/2010

Referat af beboerrådsmøde 11/11/2010 Til stede: Morten (340), Marie Louise (528), Cecilie (439), Daniel (536), Søren (227), Andreas (148), Mathias (744). 1) Valg af ordstyrer: Andreas (148). Referent: Søren (227). 2) Dagsorden og referat godkendt. 3) Meddelelser: Hans har været indlagt. Ole fylder 60 tirsdag den 16/11, og der afholdes en reception i den anledning. …