Referat af beboerrådsmøde tirsdag den 12/01/09

Referat af beboerrådsmøde tirsdag den 120/01/09

Tilstede:

Andreas v148

Morten v340

Daniel v536

Rasmus v.342

Simon v.248

Liv v. 645

Stine v.626

Afbud fra:

Henriette, Marie Louise, Christian og Majken

1. Valg af ordstyrer og referent

Andreas er valgt som ordstyrer og Daniel som referent

2. Godkendelse af dagsorden og referat

Referat og dagsorden er godkendt.

3. Meddelelser

Der kommer nyt husnummer op.

Scandis har stemt ja til nyt nøglesystem, dette er iværksat

Morten tager til Australien 5.februar og er væk ét år, cafeudvalget finder ny formand på et kommende møde. (En suppleant fra bbr skal dermed være fuldgyldigt medlem frem til næste beboermøde, dette tages op på næste bbr møde)

4. Økonomi

59.000 på kontoen

35.000 til etagerne

24.000 til rådighed.

5. Info om brandmøde

Nye møbler skal godkendes, ét forslag sendes til brandmyndighederne, som derefter tager stilling til om møblerne er gode nok. Ideer til møbler kan fås fra hoteller o. lign. da de har samme lovgivning.

Det er problematisk med fjernsyn i trekanten.

6. Playstation

Theis fra 339 vil gerne stå for Playstationen. Bbr får en kopi af udlånsreglerne. (Morten). Der skal være en seddel hvor man kan se hvad man kan låne (kan evt. stå sammen med reglerne)

7. Beboerrådsmapper

Der laves 18 mapper med gældende regler og plads til andre papirer ifm. rådsarbejdet. Måske skal der findes en reol.(Daniel og Liv)

8. Cafedrift

Rengøring af toilet: toilettet lukkes frem til næste beboermøde. Hvormed beboerne kan tage stilling til hvad der så skal ske. Betale for rengøring, cafeens job, helt eller delvist lukket, eller andet?

Billard rum aflåses pga. manglende rengøring en måneds tid eller også frem til beboermødet.

Der skal sættes lås på toilet døren, så det ikke kan benyttes fremover. (Andreas)

9. Orientering fra udvalgene

a)      Musik – Højtalerne skal til eftersyn, det må maks koste 4500 kr. at få dem repareret. Aage er et godt bud på en reparatør. (Daniel)

b)      Motion – Intet nyt

c)      Cafeen – Ingen indbrud! Der skal findes ny formand, der indkaldes til møde. (Morten)

d)     Fremleje – Der er kommet tre nye fremlejere og en mere er på vej. Ellers er status den samme.

e)      Antenne – Intet nyt

f)       Net – Beboerrådet foreslår mere opmærksomhed om netudvalget, de mangler arbejdskraft, (specielt hjemmesidedesignere) (Andreas snakker med Mattias)

g)      Projektor – Iværksætter køb, (pengene er bevilliget på et tidligere møde – op til 2000) (Neumann/Daniel)

h)      Lokale – Der laves en seddel med henblik på at få forslag til rum anvendelse af de ledige lokaler. Afstemningen skal være afsluttet inden dagsorden til beboermødet skal udsendes. (Daniel)

i)        nye udvalg – ingen nye udvalg

10. Eventuelt

Vi laver flotte nye palmer til cafeen og en skøn himmel (Daniel)

Der følges op på forsikringer med Ole (Marie Louise?) (har modtaget papirer fra Morten)

Der skal følges op på kameraovervågning med Ole (Andreas/Daniel evt. Morten?)

Der følges op på førstehjælps kursus med Ole (Daniel)

Der følges op på alarmboks i cafeen med Ole (Daniel)

Der laves opslagstavle til udvalgsopslag (Liv og Stine)

Næste møde:

Tirsdag den 17/02/09

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s