Referat af netudvalgsmøde 30/06

Her følger referat af Netudvalgsmøde afholdt onsdag d. 30/06-2010, kl. 13:00 i lejlighed 551 i Hørbrækkerhuset.

Til stede:

Andreas – 551, Matias – 744, Lasse – 543, Michael – 102

Dagsorden:

1. Valg af referent.

2. Valg af ordstyrer.

3. Godkendelse af referat fra sidste møde.

4. Opfølgning fra sidste møde på:

– Overflytning af referater til nuværende HHS hjemmeside.

– Overflytning af nuværende HHS hjemmesider til “Google sites”

– Rettelse af felt under ”Værelsesliste” >> ”vXXXa” >> ”Personal” >> ”Movein date / Indflytningsdato” således at indflytningstidspunktet fra data basen vises og ikke felagtigt dagsdato.

– Oprettelse af funktion så der automatisk bliver sende en besked til Bestyrelserne/beboerrådet når Ole indtaster en ny beboer.

5. Indkøb af teknisk assistance til drift af HHS netværket, fra Emun, http://www.emun.dk i et omfang der udgør indtil 10 timer pr. måned á 250 kr. pr. time excl. moms.

6. Eventuelt.

7. Næste møde.

Ad. 1: Referent Michael.

Ad. 2: Ordstyrer Andreas.

Ad. 3: Godkendt

Ad. 4:

– Alle referaterne fra Netudvalgsmøderne er lagt op på den nuværende HHS hjemmeside.

– Det er slet ikke ”Google sites”, men ”WordPress” der fundamentet for vores nye hjemmeside på HHS.

Alle bestyrelser og beboerråd skal have en google e-mail tilknyttet vores domæne, og har derved kun et login til hele HHS WordPress hjemmesiden.

Alle udvalg, bestyrelser og beboerråd får deres egen e-mail adresse.

Inde på den nye hjemmeside (der er midlertidigt tilgængelig på http://wp.scandis-kol.dk), hvor man logger ind, vil der også være et felt hvor man kan oprette sig som bruger uden at have login til enten: ”Google account”, ”Yahoo account”, ”Windows Live ID”, ”Facebook login”, ”Twitter login”, ”OpenID” (feltet er lige p.t. deaktiveret, men bliver aktiveret).

Kerberos ”bruger-godkendelses-databasen” bruges vi slet ikke mere.

Den database vi fremadrettet vil anvende på HHS lokalt indeholder:

  1. Beboerens navn.
  2. Lejlighedsnummer (vXXXa).
  3. Beboerens e-mail adresse.
  4. evt. flere felter efter Oles ønske.

Drupal med MySQL neden under, er den data base vi bibeholder fremover på HHS.

– Lasse skriver en funktion i PHP, så der automatisk bliver sende en besked til Bestyrelserne/beboerrådet når Ole indtaster en ny beboer.

Ligeledes når Ole indtaster en ny beboer, bliver vedkommende tilmeldt nyhedsbrevet for sin egen institution via FeedBurn.

Ad. 5:

– Vedtaget indkøb af teknisk assistance til drift og vedligeholdelse af HHS netværket fra Emun, http://www.emun.dk, som et løbende abonnement, til en pris af 2500 kr. pr. måned excl. moms.

Ad. 6:

Der orienteres omkring indkøb af ”WPtouch Pro” plugin for WordPress (http://www.bravenewcode.com/products/wptouch-pro/)  til HHS hjemmesiden, så den kan tilgås fra touch-baserede smartphones som f.eks. iPhone, Google Android phones, Palm Pre/Pixi, Samsung og Blackberry touch phones.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s