Beboerrådsmøde 13.09.12

Beboerrådsmøde 13.09.12

Til stede: Susanne Mølgaard (246), Morten Hvidemose (340), Jens Lyng (425), Martin Bressing (847), Uffe Bondesen (638), Jannie Ørsted Nielsen (126), Bjarke Reimann (448).

 

1. Valg af ordstyrer og referent

Ordstyrer: Morten

Referent: Bressings mobil

2. Oplæsning af referat fra sidste møde

Referat blev læst højt. Forrige referat gennemlæses også.

3. Godkendelse af dagsorden og referat

Referat og dagsorden godkendt.

4. Meddelelser

Mailliste skal opdateres, da der er flere der ikke modtager mails.

Stefan vil gerne henligge projektet om lydisolering for noget tid pga manglende tid til projektet.

5. Økonomi:

Saldo: 32-33.000,-

Etage:  ,-

Disponibel:  ,-

Vi skal have valgt en ny kassér til kollegianerbidragskassen, da Jakob Gammelgaard er fraflyttet kollegiet.

Susanne Mølgaard (246) vælges som ny kassér.

Konto nummer: (Her skal udførligt udpensles hvem kontoen overdrages fra og til hvem samt kontooplysning så banken kan se dokumentation for denne ændring)

6. Nyt klageudvalg

På nuværende tidspunkt er det de to bestyrelsesmedlemmer, der også sidder i klageudvalget.

Da bestyrelsesarbejdet i forvejen kræver en del tid, foreslås det, at der udpeges to nye personer til at sidde i klageudvalget, samt to nye suppleanter.

De to bestyrelsesrepræsentanter vil stadig blive inkluderet i sagerne, men ikke stå for det egentlige arbejde.

Martin (847) og Bjarke (448) udpeges som de to nye klageudvalgsrepræsentanter, og Jannie (126) og Jens (425) vælges som suppleanter. Man er underlagt tavshedspligt i alle klagesager.

7. Forretningsorden og husorden (Martin og Susanne)

Forretningsordnen og husordnen er ændret.

UBS har også godkendt den. Den skal bare sendes ud til beboerne.

8. Forslag om kampagne om respekt for det frivillige arbejde

Der er mange ting her på kollegiet, der er drevet af frivilligt arbejde. Derfor foreslås det, at vi laver en kampagne for dels at gøre opmærksom på, at der er en masse folk, der arbejder for kollegiets fælles bedste, samt dels at prøve at hverve nye medlemmer til diverse udvalg og projekter.

Det foreslås, at vi nedsætter en gruppe til at skabe ideer til dette kampagneprojekt.

Martin (847), Jens (425) og Uffe (638) melder sig til at stå for projektet, og komme med ideer til at fremme det frivillige arbejde på kollegiet.

9. Forestående beboermøde i uge 45 og bestyrelsesmøde i uge 46

Regnskabet skal besluttes på de forestående møder. Derfor skal vi have sat skub i de forskellige projekter, så vi kan nå ar få dem godkendt.

10. Status af igangværende projekter

Brandmøbler (Morten)

Intet nyt.

Lydisolering (Stefan)

Projektet er lagt i bero.

LED-pærer (Martin)

Vi vil modtage nogle test-pærer i næste uge. Så må vi se om de virker, og om det kan betale sig i længden.

Martin skal tale med Ole angående udskiftning af loftet i kælderen. Dette kan ligges sammen med LED projektet, da der samtidig skal ny belysning i kælderen i forbindelse med et nyt loft.

Nyhedsskærm (Cecilie K, Martin Bressing, Stefan og Susanne Mølgaard)

Intet nyt, men der vil meget snart blive fulgt op på projektet. Kablerne er trukket fra skærmen og ud i server rummet.

Det foreslås, at der tages kontakt til Mattias Bjørnlind, og for ham til at hjælpe med igangsættelsen. Der vil blive afholdt et møde i udvalget snarest.

Uffe (638) overtager Stefans plads i nyhedsskærmsprojektet.

Renovering af Cafe Coma

(Manley): Mangler stadig alarm, hylder & lamper.

Vi får en tømrer til at sætte nogle hylder op inde i baren.

Ole skal have sat de sidste lamper op.

Cykelstativer (Jens)

Intet nyt fra Hørbrækker.Vi afventer nyt fra dem.

Hegn til Fodboldbane og Tennisbane (Jens)

Nyt hegn er sat op. Punktet fjernes fra dagsordenen.

Nøgler (Morten)

Intet nyt.

Beboerrådsrum (Susanne, Martin & Morten)

Intet nyt.

Birketinget

Intet nyt.

Solceller

Vi har haft det første møde med et firma der kan bygge projektet. Vi har dog endnu ikke modtaget nogle priser, så vi afventer, om hvorvidt det her projekt kan svare sig. Et evt. projekt vil konstrueres, så vi kan få en besparelse på vores varmtvandsforbrug. Vi har desuden en konsulent inde hos UBS som arbejder hårdt på dette projekt, så der skulle gerne ligge noget ny information på næste møde.

11. Orientering fra udvalgene

Medie

Det foreslås at vi laver et stationært højtalersæt til musikrummet, og et mobilt højtalersæt til fester og lign. Vi har i øjeblikket to sæt højtalere, og på denne måde kan vi få ryddet lidt op inde i musikrummet, samt gøre det lettere til fester. Vi skal dog have købt en ekstra forstærker til det ene sæt højtalere.

Simon Bille er sat på sagen.

Det ønskes desuden, at der bliver monteret nogle kroge til ledninger i musiklokalet.

Ole sættes på sagen.

Motion:

Der stilles foreslag om at vi lukker for adgangen til motionsrummene for Hørbrækker og Scandis kollegierne.

Dette er på baggrund af, at vi her på kollegiet tilbyder en masse gratis faciliteter (Fodboldbane, Tennisbane, Motionsrum, Musikrum, Cafe osv), men at bl.a. Scandis har besluttet, at driften af deres festlokale skal financieres gennem lejerne. Altså er det ikke gratis for vores kollegie at benytte de andre kollegiers faciliteter. Dette er ikke rimeligt, og derfor foreslås det, at vi lukker for adgangen til motionsrummet, da denne adgang vil være for vanskelig at administrere med henblik på en lignende brugerbetaling.

Det vedtages, at der tages kontakt til Scandis kollegiet og meddeles at deres faciliteter skal gøres gratis for vores beboere, hvis de fortsat skal have adgang til vores motionsrum. Hvis dette afvises vil adgangen til motionsrummet blive lukket for Scandis. Hærbrækker kollegiet er pt. ikke så relevant, da deres festlokale er vandskadet.

Nøgleperson til motionsrummet.

Morten taler med Stefan, og hvis Stefan ikke er interesseret, så tager Morten den opgave.

Caféen

Forslag om omlægning af toiletter under fester.

Vi vil gerne have åbnet op for toilettet i postkasserummet under fester. Dette vedtages.

Cafeen vil gerne have en ny forstærker. Den gamle kassebon er væk, så vi kan ikke få den lavet. Cafeen vil også gerne have en ny computer, da den gamle er udtjent.

Det vedtages at cafeen får 6.000 kr. til køb af ny forstærker og en ny computer.

Morten udpeges til at stå for indkøb.

Der er forsvundet en masse spil fra cafeen. En bør tage en tur rundt på etagerne og kigge. Cafeen kan bede om penge til nye spil, hvis det er nødvendigt.

Antenne

Intet nyt.

Vi bør snart have en ny kanal afstemning.

Vi bør rykke udbyderen for nye kort til boksen, så vi får vores kanaler igen.

Info

Intet nyt. Der afholdes snart møde i udvalget.

Fest:

Det foreslås, at der gives penge til etagerne i anledning af fodboldfesten.

Det vedtages, at hver etage får 500 kr. som vil blive overført når den nye kassér er overdraget. Pengene skal dog ikke nødvendigvis bruges på fodboldfesten, og etagerne har altså frit råderum over dem.

Festudvalget beder om penge til Oktoberfesten til hyring af et live band. Der bedes om 1500 kr. til dette “trækplaster”til festen.

Det vedtages at festudvalget får 1500 kr. til Oktoberfesten.

Have:

Der skal nyt opslag op omkring grill. Folk skal huske at rydde op efter grill. Vi tager dem ind efter fodboldfesten.

Jens´ plante udvalg er droppet.

Beboer ønsker at iværksætte et nyt større projekt. Villius (336)  er engageret i et “urban gardening” projekt på Nørrbro, og vil gerne lave et lign. projekt her på kollegiet. Vi kan få ryddet nogle af buskene bagerst i haven og starte nogle planteprojekter/ grøntsagsprojekter og skabe et nyt fælles havemiljø i haven. Planen er at lave nogle plante kasser og lign. til at plante forskellige ting, samt med tiden måske skabe et mere interessant havemiljø og give beboerne en anden haveoplevelse.

Dette projekt kan også brande kollegiet som et grønt og mere bæredygtigt kollegie.

Projektet vil også fokusere på at lære folk om planterne/grøntsagerne og hvordan man dyrker dem.

Økonomisk afhænger projektet af, hvor meget vi ønsker at lave. Det vil afhænge af hvilke planer vi kan komme frem til. Vi kan starte i det små og udvikle det derfra.

En af udfordringerne er at Hørhuskollegiet ikke ejer hele haven, så det skal undersøges, hvor vi evt. kan lave dette projekt. Vi kan undersøge om de andre kollegier er interesserede i at deltage i projektet.

Villius vil gerne stå for projektet, og Jens vil også gerne deltage i at brainstorme til ideer til næste møde.

Sikkerhedsudvalg:

Der har været en del aktivitet foran kollegiet, og der har været flere beboere her på kollegiet, der har haft kontakt til myndigheder mm. Men der mangler en koordineret indsats og en fælles slagplan i sikkerhedsudvalget i tilfælde af flere smadrede ruder. Der bør derfor holdes et møde og aftales en fælles slagplan for næste gang der bliver smadret ruder, samt hvordan man kontakter diverse myndigheder.

Martin Bressing (847), Uffe (638) og Morten Hvidemose (340) indtræder i sikkerhedsudvalget. Der vil blive afholdt et møde i udvalget, for at planlægge en koordineret strategi.

Spil og spass udvalg:

Der er ikke sket det store hen over sommeren, men der vil meget snart afholdes et møde i udvalget, så vi kan få starte projektet op.

Det foreslås, at der vil blive hængt opslag op angående støj i forbindelse med disse spil aftener.

Nye udvalg?

Ingen.

12. Eventuelt

Informationslisterne i elevatorerne blev pillet ned kort tid efter de var blevet hængt op.

Lasse ønsker ikke at være kontaktperson. Martin Bressing (847) udnævnes til ny kontaktperson, og vi vil hurtigst muligt lave en ny liste til at hænge op i elevatorne.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s