Beboerrådsmøde april 2021

Beboerrådsmøde d. 20/4 2021

Tilstedeværende:

Pernille, Joy (1.) Anna (2.) Iben (3.) Younas (3.) Jonas (4.) Karoline (5.) Cathrine (6.) Mathias (7.) Sofie (8.) Jana (8.)

Agenda 

1.  Election of the chairman and the secretary

Secretary: Anna

Chairman: Pernille

2.  Reading and approval of the agenda for current meeting 

godkendt

3.  Reading and approval of the minutes from the last meeting 

godkendt

4.                                     Messages

a.                                      Corona 

–          Corona på 2 sal. De 10 personer som var i kontakt med Corona smittede er isolerede på sine værelser.

–          Erik forventer opstart af driftsfællesskab i oktober. Pedeller er i gang med lønforhandlinger mht. drift fællesskab. Lønforhandling indebære at nuværende inspektører skal have en ny kontrakt. Erik skal være del af central administration. Michael skal have arbejdsstation på kollegiet. Det antages at kontoret fortsat er der i brug af Michael efter oktober, indtil der findes en anden løsning.

5.                                     Economy

–          Drinks blev lavet af 6. etage til etager med interesse. Udgifterne dækkes af beboerrådet og er godkendt af Pernille.

–          Der skal betales tilbage for fjernsyn fra 5. etage. De skal lige have en kvittering for købet, for at de kan betale TV’et tilbage. Pernille sender mail til Michael/Erik for at indhente kvittering.

6.                                     Information from the committees 

 .                                        Antenna committee (Jonas Priess) 

–          Jonas ville have en boxer Box til en etage. Boxer sælger ikke længere selv boxen, men har solgt restlager til Elgiganten. Jonas planlægger at tage til Elgiganten i Amager centeret for at se om der kan købes en Box der. Jonas vil købe 3 boxe fra Elgiganten, hvis de har et lager, for at vi på den måde har nogle i reserve fremadrettet.

a.                                      Party committee (Anders Madsen)

–          Intet nyt

b.                                     Rekreation committee (Magnus Berg Sletfjerding)

–          Thomas er begyndt at plante i urtehaven.

c.                                      Information committee (Maja Kejser Lousky) 

–          Intet nyt.

d.                                     Music committee (Jonas Priess)

–          De er ved at forsøge at finde ud af hvem det er der trommer på sit værelse. Jonas vil gerne finde personen, for at vedkommende kan bruge musiklokalet i stedet. Hvis nogen finder ud af hvem det er så skal der gives en venlig opfordring til at vedkommende bruger musiklokalet.

e.                                      Exercise committee

–          Jonas fremhæver at fodboldbanen bruges at skoles studerende lige nu på alle døgnets tider. Skolen låser ikke boldbanen når de har været i området. Der spørges ind til om vi skal gøre noget for at sikre os at den ikke bruges af nogen vi ikke har en aftale med.

o   Vedligeholdelsen er skolens ansvar. Da skoleeleverne bruger området hyppigst, kan der argumenteres for at vi lader skolen administrere aflåsning af området.

o   Tennisbanen er kun vores. Det er kun vores nøgle der virker til at låse op ind til banen. Hvis børnene kommer ind på området, så det fordi nogle fra kollegiet ikke får aflåst efter sig. Det er aftalt at vi skriver ud på Facebook, for at opfordre folk til at huske at låse området.

o   Alle etage repræsentanter er blevet opfordret til at spørge ind på deres etage til næste gangmøde, om der er det er oplevet som et problem at eleverne er på området når de gerne selv vil være på området.

f.                                       Complaints committee (Iben linea Christensen)

–          Der skal findes ny formand da Iben flytter lørdag d. 24.04.21. Der skal være en midlertidig formand indtil næste beboermøde.

g.                                      Key committee (Jana Trepte)

–          Det er Janas sidste møde. I Maj måned overtager Terry posten.

h.                                     Workshop committee (Terry)

–          Intet nyt

7.                                     Current projects

–          Collective Furniture purchase: Dette er sat på pause under Corona: Karoline og Cathrine er stadig obs. på dette.

8.                                     Other points

 .                                        Closing of the music room?

–          Musikrummet er lige nu åbnet. Skal musikrummet fortsat være åbent? Eller skal det lukkes jf. regler for motionsrum og sauna lukning.

–          Holdning for at musikrummet vedbliver åbnet:

Det bookes ofte af individer og deres venner.

Det har været åbent i et halvt år, før vi nu er blevet gjort opmærksomme på det.

21 april åbner indendørs aktiviteter med op til 10 personer (herunder musik relaterede rum). Dog er fitness stadig lukket. Hvis vi vil lukke musik rummet i overensstemmelse med samfundets regler, så ville vi skulle åbne musikrummet igen d. 21 april.

–          Holdning for at musik rum er lukket:

Det er måske mere politisk korrekt.

–          Afstemning:

Ingen stemmer for at musikrummet nedlukkes. – Rummet holdes åbent

a.                                      Approval of budget

–          Om foråret får vi normalt et budget fra bestyrelsen

–          Normalt vil bestyrelsesmødet være i april, men da budget ikke var givet til os tids nok har Jonas og Pernille ikke kunne nå at læse budget igennem. D. 11 maj er der nu planlagt et nyt bestyrelsesmøde.

Den 4 Maj holdes et møde hvor Jonas, Mathias og Pernille gennemgår budget. Der er mulighed for spørgsmål. Derefter udføres en afstemning.

–          Jonas laver en beskrivelse af budgettet som han deler med os søndag 25.04.21.

–          Afvikling af budgetmøde på etagerne:
Fortæl beboer på jeres etager at mødet afholdes d. 04. maj, og at det kommer til at være omtrent en halv times tid.
Der opfordres til at vi laver en samling af beboer på de enkelte etager ude i trekanten. På den måde kan vi afvikle budgetmødet sammen på hver etage. De enkelte etagerrepræsentanter skal lave en lokal afstemning, og notere sig hvor mange der stemmer (blankt, for, imod). Resultatet skal gives videre til Pernille. Deltager personer individuelt, må de informere etagerepræsentantens så deres stemme kan tælles med. Deadline er én time efter mødet er lukket.

–          Pernille opfordrer til at gives 200 kr. til etagerepræsentanten til at købes snack, øl el. lignende til etagerne:
Dette er stemt igennem -> Mathias fordeler penge til etagerepræsentanter.

b.                                     Bestyrelsesmøde

–          Rykket til 11 maj.

–          Budgettet skal diskuteres.

c.                                      Elevator issues

–          Mathias fortæller at elevatoren er stoppet en 4-7 gange på 7 etage med personer i elevatoren. Der har været nogle håndværkere ude for 1,5-2 uger siden, for at fixe elevatoren. Der har ikke været nogen der har siddet fast i elevatoren siden da.

d.                                     Soundbox

–          Det er ikke sikkert hvem det var der ville have Sound Box på planen i dag.

e.                                      How do share and divide use of the power drill

–          I forbindelse m. indkøb af slagbor og boremaskiner, så vil pedellerne vide om vi har planer om at dele dem med de andre kollegier eller om vi vil have dem for os selv. Hvis vi vil dele dem, så vil Erik finde ud af hvordan at indkøbsomkostninger deles med Scandis og Hørbrækker, ud fra hvor mange beboer vi er pr. kollegie der har adgang til de ting.

–          En tanke er at pedellerne ikke har midler til at undersøge hvor folk kommer fra.

Hvis vi ikke deler maskinerne, så vil vores nuværende maskiner nok ende med at blive nedslidt hurtigere, hvormed vi ville skulle erstatte dem hurtigere? Samtidig så har vores nuværende maskiner holdt i meget lang tid, og de nye maskiner ville være med forsikring. S de holder nok i længe.

–          Afstemning:

Stemning for at vi deler nye anskaffede maskiner med de andre kollegier.

9.                                     evt.

–          Hvor længe før afholdelse af fest skal det meldes ud: 4 dage før jf. husordenen.