Beboerrådsmøde Tirsdag d. 12.02.2013

Beboerrådsmøde

Tirsdag d. 12.02.2013 kl. 19.00 i Café Coma

 

  1. 1.    Hvem skylder kage?

Hvidemose skylder stadig 2 gange kage 🙂 (muligvis øl?)

 

  1. 2.    Valg af ordstyrer og referent

 

Ordstyrer: Cecilie (441)

Referent: Cecilies iPhone (Bressing )

 

  1. 3.    Oplæsning af referat fra sidste møde

– Oplæst.

 

  1. 4.  Godkendelse af dagsorden og referat

– Referat godkendt.

 

5. Meddelelser

Cecilie:

– Der skal holdes formandsmøde snarest. Mere nyt næste gang.

– Cykelstativer ligger stadig og venter.

– Cecilie holder møde med Ole snarest og samler op på diverse projekter.

 

Bressing:

– Solceller er endnu ikke kommet videre. Bressing er på sagen.

– Infolister skal opdateres.

– Simon Bille er stoppet på alle poster. Der skal findes afløsere.

 

Morten:

– Mattias har sat kameraet op på hjemmesiden. Det foreslås at der sættes flere kameraer op. Det kan gøres for under 1500 kr. De kan forebygge tyveri. Morten og Bressing står for indkøb. Der afsættes max. 1500 kr til dette.

 

6. Økonomi

Saldo: ca. 35.000 kr.

Der er blevet overført penge til etagerne som besluttet sidst.

 

Stuen: 1650.69 kr.

2. etage: 1633.45 kr.

3. etage: 1909 kr.

4. etage: 2065,52 kr.

5. etage: 3690 kr.

6. etage: 4329, 02 kr.

7. etage: 4759,41 kr.

8. etage: 463 kr.

 

 

7. Status af igangværende projekter

 

^ Brandmøbler (Morten) – Intet nyt. Morten venter på at få kontakt i brandvæsnet.

 

^ Lydisolering (Stefan/Kira) – Efter tale med flere teknikere er det fastslået, at tilbud 1 indeholdt en ineffektiv løsning idet der var tale om et akustikloft, der ikke isolerer. Tilbud 2 er blevet reaktualiseret og specialiseret. Der er tale om et standartlydisoleringsloft til 35Db reduktion, og er det bedste fra fundne tilbud. Denne reduktion er dog i nogen grad afhængig af væggenes tilstand, derfor aftales der snarest møde med “lydisolering til skabe”. Hvis væggene dog er meget lydbærende er det dog det eneste alternativ at lydisolere disse også. Det understreges dog, at der vil være en klar effekt under alle omstændigheder af loftisolering.

Lydkonsulent kommer snarest.

 

^ Nyt loft i kælderen (Bressing) – Projektet går snart igang. Ole opfordrer til at vi ikke hænger alt for meget dekoration op i loftet.

Der er åbenbart nogen der kaster bordtennisbat op i loftet – det skal stoppes.

Det nye loft holder forhåbentlig til det slid der kræves.

 

^ Renovering af Cafe Coma (Manley): Bressing har hjulpet Manley med at rydde op i bordtennisrummet – så der er pænt igen.

Poolbordet skal have sat lampe op.

Der mangler et skab til Playstaytion 3 i baren.

Cafe kalenderen skal på infoskærmen.

Lærred til projektor skal sættes op.

Ole er kontaktet med diverse opgaver, og ellers tager Morten og Manley opgaverne løbende.

Alarmen mangler stadig – Morten er på sagen.

 

^ Beboerrådsrum (Susanne, Martin & Morten) – Projektet er i gang. Lokalerne er ved at blive tømt, men containeren er fyldt.

Bestyrelsen besluttede at lokalet med gitteret skulle være beboerrådsrum, men udvalget foreslår at vi vælger et andet. Vi vil gerne have et lokale med en dør i. Det besluttes at vi vælger et andet lokale.

Der er rigtigt mange depotrum der ikke tilhører beboere, der bor her mere. Det foreslås at der nedlægges to depotlokaler, så vi kan få mere plads til andre ting. Vi ser tiden lidt an. Der har været lidt klager over processen, men også rigtigt mange positive tilbagemeldinger.

Der kommer et nyt foreslag om at bordtennisrummet tages i brug som beboerrådsrum. Jannie forelægger et tilbud fra Ole om hvor meget det kommer til at koste at lave beboerrådsrum i bordtennisrummet kontra et tømt depotrum.

Det diskuteres at vi skal have et behov for lagerplads før vi beslutter at et evt. ryddet depotrum skal udnyttes til dette.

Det diskuteres at man kunne lave et bytterum i et af rummene. Det frygtes dog at der blot vil være en masse gamle ting i løbet af ingen tid igen.

Det besluttes at den nye depotrumsordning skal fastlægge at en beboer kun har ret til et depotrum.

Der har manglet information om hvem man skulle kontakte i forbindelse tømningen af depotlokalerne. Ole havde fået mange uheldige henvendelser.

 

^ Hegn og hæk rundt om P-plads (?) – Intet nyt.

 

^ Infokampagne (Bressing, Jens og Uffe) – Intet egentligt nyt. Jens udgår af projektet.

 

^ Kollegieblad (Rasmus) – Hvervning i gang. Der er indtil videre 7 mennesker på. Der holdes snart første redaktionsmøde. Der er mange forskellige typer tilknyttet. Der holdes møde d. 25/2.

 

8. Orientering fra udvalgene

^ Spil og spas (Bressing) – Intet nyt.

 

^ Medie (Uffe) – Uffe har hentet tilbud på spil til Playstation. Vil gerne købe spilene brugt. Det forventes ikke at overstige 1200 kr. Det handler ca. om 6-7 spil og måske lidt udstyr (f.eks. guitarhero gear). Der afsættes 3000 kr.

Der er kun Uffe og Vilius med i udvalget.

Vilius (og Bressing) er i gang med at købe forstærkere til musikrummet.

 

^ Motion (Morten) – Der skal laves en plakat med regler der skal hænge i rummet.

 

^ Caféen (Manley) – Der er fortsat problemer med rod efter folk, der bruger loungen udenfor cafeens åbningstid. Der er mange fluer i baren grundet dårlig rengøring og rod. Der skal en advarsel op på døren, så folk forstår, at der ikke må rodes i lokalet. Hvis dette ikke virker, vil der findes en passende konsekvens.

Der skal købes en skraldespand til loungen, da dette kan afhjælpe problemet.

Cecilie laver et opslag – et til døren og et til elevatoren + hjemmesiden.

 

^ Antenne – (Morten) Mattias er inde over projektet. Han er vores kontaktperson til udbyderen. Det foreslås at der indkaldes til ekstraordinært beboermøde med tv-pakke på dagsordnen.

Mattias har fundet frem til 3 løsninger. Disse tre løsninger skal diskuteres.

Der skal findes en løsning inden næste bestyrelsesmøde (10 april).

Ekstraordinært beboermøde tirsdag d. 12/3-2013 kl. 18.30. Oversigt over de forskellige tilbud skal sendes ud i god til (14 dage).

Morten overtager posten som antenneudvalgsformand midlertidigt, indtil der er kommet en ny aftale. Der findes en ny formand til beboermødet.

 

^ Info (Bressing) – Nyhedsskærm. Er færdigkodet. Materialet er lavet. Computeren er bestilt, men ikke ankommet. Mattias bliver kontaktet når den er ankommet, og nyhedsskærmen kommer op og køre inden næste beboerrådsmøde.

Der savnes information om cafeaftener til ophæng inden infoskærmen er oppe og køre.

Der skal announces mere om cafeer inde på facebookgruppen.

 

^ Fest (Charlotte) – Fastelavnsfest d. 23. Februar. Der skal komme mange personer, så inviter!

Der arbejdes i øjeblikket på at finde bands til Midsommerfestivallen.

TDC er også godt på vej.

Der er snakket om at Midsommerfestivallen skal ligges senere på dagen, og være mere komprimeret. Der vil blive lokket med gratis mad. Men det koster lidt penge. 2000 kr. bliver afsat.

 

^ Have (Jens/Vilius) – Der er problemer med cykelstativer i haven, og at folk lænker cyklen op af træerne. Cykelstativerne blokerer for brandsikkerheden, og Hans vil klippe låsen op på cykler der er lænket op ad træerne.

 

^ Sikkerhed (Bressing)– Møde på Grønjordkollegiet om problemer i området d. 28/2. Alle er inviteret.

Morten foreslår at udvalget kun består af 1 person, så længe der ikke er de store problemer. Bressing kører udvalget alene indtil videre.

 

^ Klageudvalg (Bressing) – Intet nyt.

 

^ Nøgler (Morten)– Der ventes på beboerrådsrummet for nyt.

 

^ Nye udvalg? – Ingen.

 

9. Rengøring (hemmeligt punkt)

^ Punktet er flyttet til et separat referat.

 

10. Eventuelt

– Formandsmøde – det skal tages op at Scandis har udbytte af vores faciliteter uden at tilbyde os det samme. Depositum på festlokalet skal ned, hvis de vil benytte vores tilbud. Det foreslås at vi lukker for samtlige tilbud til Scandis, hvis de ikke er interesserede i at nedlægge depositum på deres festlokale. Scandis tjener penge på vores beboere men betaler ikke for brug af vores faciliteter. De to andre kollegier opkræver penge af dem der benytter deres lokaler, og dette er ikke fair. Scandis opkræver ofte en del af depositum når rengøringen ikke er tilfredsstillende – de tjener penge på vores lejere. Vores faciliteter koster ingenting.

Det vedtages at det skal opstilles til formandsmødet at vi kræver en ændring.

 

– Elevatorer. Stadig problemer med elevatorerne. Den ene kører stort set ikke.

 

– Det foreslås at ansætte en rengøringsmedarbejder til rengøring af kælderen efter fester hver weekend. Et evt. jobopslag skal i udbud. Forslaget udskydes til næste beboerrådsmøde.

 

Nyt møde d. 12/3-2013 kl. 19:00

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s