Beboerrådsmøde Tirsdag d. 15.01.2013

Beboerrådsmøde

Tirsdag d. 15.01.2013 kl. 19.00 i Café Coma

 

  1. 1.     Hvem skylder kage?

Hvidemose skylder 2 gange kage nu J

 

  1. 2.     Valg af ordstyrer og referent

 

Ordstyrer: Cecilie (441)

Referent: Bressing (847)

 

  1. 3.     Oplæsning af referat fra sidste møde

– Oplæst.

 

  1. 4.  Godkendelse af dagsorden og referat

– Referat godkendt.

 

5. Meddelelser

– Cecilie har været på markvandring sammen med Ole og Hans og Martin Staal (står for renoveringssager i DEAS). Vi har fået et nyt tilbud på solceller, som Martin Staal var meget interesseret i.

Dette skal vi diskutere hvad vi mener om. Vi vil bede UBS om at give os noget mere information om det økonomiske perspektiv i projektet. Bressing kontakter Carsten fra UBS og beder om mere information.

 

– Mht. cykelstativer. Det blev foreslået at lave nye stativer enten på Hørbrækkerhusets grund, eller på parkeringspladsen eller ved containeren på p-pladsen. UBS var meget optimistiske.

 

6. Økonomi

Saldo: 37.845 kr.

 

Stuen: 650.69 kr.

2. etage: 1633.45 kr.

3. etage: 909 kr.

4. etage: 1065,52 kr.

5. etage: 2690 kr.

6. etage: 3329, 02 kr.

7. etage: 3759,41 kr.

8. etage er i minus: -527 kr.

 

Alle etager får overført 1000 kr.

 

7. Kollegieblad

Rasmus (841) vil gerne starte et kollegieblad op. Et nyt fælles samlingspunkt på kollegiet. Der brainstormes stadig på ideer til bladet. Bladet skal ca. udkomme hver 3. måned.

Det vedtages at det bliver oprettet som et projekt, som Rasmus kan gå videre med og hverve medlemmer til bladet.

 

8. Status af igangværende projekter

 

Brandmøbler (Morten) – Intet nyt.

 

Lydisolering (Stefan/Kira) – Stefan har skrevet til dem, men har ikke fået svar endnu. Vi skal have en ekspert ud. Stefan har snakket med andre kollegier om hvad de har gjort. De har oplevet en reduktion, men også været nødt til at justere lydstyrken. Så vi skal måske forberede os på at problemet ikke kan løses helt.

Projektet venter stadig på mere information.

 

Nyt loft i kælderen (Martin) – Projektet går i gang i uge 8.

 

Renovering af Cafe Coma (Manley): Der er ting der skal ryddes op i bordtennisrummet. Morten hjælper Manley i februar. Der skal også sættes lærred til storskærm op.

Lampe over pool-bord er stadig til reparation.

 

Beboerrådsrum (Susanne, Martin & Morten) – Intet nyt.

 

 Hegn og hæk rundt om P-plads – Cecilie har fået et projekt. Prisen stemmer ikke helt. Vi skal have en ny pris. Vi skal også rykke Ole efter pris på hegn inde i hækken. Indgang/udgang ved containeren er en god løsning. Cecilie snakker med Ole igen om mere info.

 

Infokampagne – Der er stadig ikke noget egentlig nyt. Der er måske brug for en bedre forståelse for hvorfor der er mange beboere der ikke involverer sig. Kollegiebladet kunne være en indgangsvinkel til dette projekt. Det vil være et godt medie til at kommunikere bredt ud.

 

9. Orientering fra udvalgene

Spil og spas – Intet nyt.

 

Medie – Bille er stadig formand. Vilius og Uffe er medlemmer.

Der skal købes nye Playstation spil – Uffe henter tilbud. Playstationen skal sættes op i Cafeen. Morten sætter den op med Manley.

 

Motion – Der er mange der henter nøgler i Januar J. Folk behandler vores ting godt. Der er pænt og rent.

 

Caféen – Intet nyt. Det diskuteres om cafeen skal holde lukket/åbent i januar (eksamensperioder). Cafeen kan holde åbent i den sidste weekend i år, men bør diskutere det og annoncere det i godt tid til næste år, hvis det skal ændres at der holdes lukket i januar.

Der skal komme bedre styr på rengøringen efter aftener. Der bør laves et regelsæt som skal følges.

 

Antenne – Rune har ikke fået gjort noget. Rune vil gerne afstå projektet.

Morten har snakket med Bille, for at undgå at sagen overgår til UBS, som sandsynligvis vil medføre huslejestigning. Bille vil snakke med Mattias Bjørnlind, og bede ham om at tage kontakt til WAU, om en eventuel ny aftale. Vi skal have undersøgt hvad der gik galt sidst, og se om der kan findes en løsning.

 

Info – Nyhedsskærm – Layout er oppe og køre. Der mangler stadig at fylde indhold på, men det komme snart. Mattias skal indover og han er først til rådighed i februar. Vi skal have købt en computerboks som skal køre systemet. Martin og Rasmus står for dette.

 

Hjemmesiden får en ny omstrukturering i løbet af den nærmeste tid. Cecilie står for dette.  Billeder af Ole og Hans skal op på hjemmesiden. ”Klassebilleder” af diverse udvalg skal op.

 

Fest – Fastelavnsfest d. 23. Februar. Der er blevet lavet ny årskalender, og den er i trykken.

Der skal styr på diverse kasser (cafeudvalg, festudvalg). Der skal styr på hvem der har adgang og opdatere disse.

 

Have – Intet nyt.

 

Sikkerhed – Intet nyt.

 

Klageudvalg – Vi skal have holdt et møde snart. Oplysninger på hjemmesiden skal opdateres. Behandlingstiden skal diskuteres. Formand og næstformand skal underskrive klager men ikke indover sagen. Steffen overtager pladsen som suppleant for Jens, så der er 4 forskellige etager repræsenteret.

 

Nøgler – Morten foreslår et nyt nøglesystem. Der er mange rum, hvor der er nøgle til. Det er ikke hensigtsmæssigt, at det er den samme nøgle. Derfor foreslås det, at vi får skiftet nøglerne, så der er forskellige nøgler til cafe, cafelager, toilet i kælder, beboerrådskontor, kode til cafe alarm osv.

Morten har derfor udformet en ny nøglekontrakt, som skal bruges fremover til administration af diverse nøgler på kollegiet.

Morten vil administrere projektet, og finde ud af hvem der er ansvarlig for de forskellige nøgler.

Det vedtages at Morten går videre med projektet og tager kontakt til Ole mht. skift af låse.

 

Nye udvalg? – Ingen.

 

10. Rengøring (hemmeligt punkt)

 Punktet er flyttet til et separat referat.

 

11. Eventuelt

– Elevatorer. Problemer med elevatorerne. De larmer MEGET. De er dårligt vedligeholdt. Morten Og Bressing har snakket med montør og fået af vide at firmaet konsekvent vælger den billige løsning.

Der er muligvis en sag i gang (undersøgelse af om OTIS har misvedligeholdt dem).

Morten og Cecilie vil kigge på fejl og mangler og kontakte Ole og UBS, og få

juristerne til at rykke på sagen.

 

– Elite TDC er fastsat til lørdag d. 02/02-2013  (beboerråd, suppleanter og udvalgsformand).

 

Nyt møde d. 12/2-2013 kl. 19:00

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s